Назад

БТПП и НСБС обсъдиха устойчивото развитие на спедиторския и логистичния бранш

Двете организации обединяват усилията си за обучение на мениджъри в областта на спедицията и логистиката


В БТПП се проведе среща с Георги Минчев, председател на Българска асоциация за спедиция, транспорт и логистика (НСБС), и Поликсена Кръстанова – изпълнителен директор. Сдружението е дългогодишен активен член на Палатата и член на Съвета на браншовите организации. Наскоро бе отбелязан 20-годишен юбилей от неговото създаване и по този повод бе отличено от Палатата с Почетен диплом.

На срещата бяха обсъдени въпроси, свързани с ефективността на спедиторската дейност и активното ориентиране към комплексно обслужване на веригата на доставките. Като перспектива за по-нататъшно развитие на бранша бе отбелязано активното включване на превозите за и от България, както и транзита през страната, в европейската система на мултимодален транспорт, на която спедиторът е организатор и интегрира в обща транспортна верига превозите по море, река, шосе, жп и въздух.

Дискутира се обединяване на усилията на БТПП и НСБС при обучението  на мениджъри в областта на спедицията и логистиката чрез използване  на съвременни технологии за дистанционно обучение. Особено внимание бе отделено на прилагането на GS1 стандартите в спедицията и транспорта.

Договори се представяне услугите на Арбитражния съд пред членовете на НСБС, като средство за бързо разглеждане и решаване на правни спорове.

Председателят на БТПП потвърди готовност за оперативно сътрудничество, базирано на отвореност, диалогичност и бързо решаване на всички проблемни въпроси, в интерес на спедиторския бранш.

23.03.2012 г.

Още новини:

Видео:

Назад