Назад

Нова интернет страница на Съвета на жените предприемачи към АВС

 
В Никозия  (Кипър) днес продължава Общото събрание на Асоциацията на Балканските палати – АВС с дискусии за ролята на търговско-промишлените палати в условия на криза и икономически трудности.
 

Заместник министърът по европейските въпроси на Кипър Андреас Мавроянис представи подготовката, предизвикателствата и приоритетите пред предстоящото Кипърско председателство на ЕС през втората половина на 2012 г.


Инвестиционната привлекателност и интересни проекти за инвеститори на Балканите също бяха разгледани по време на общото събрание.


Темата за женското предприемачество, европейските политики в тази област и мерки за насърчаването му също бе във фокуса на срещата. 


Председателят на БТПП Цветан Симеонов представи разработена от БТПП нова интернет страница www.rcci.bcci.bg/abc-wec на Съвета на жените предприемачи, създаден към АВС през 2011 г. Страницата предлага информация за жените в бизнеса на Балканите и е още един начин за ползотворно партньорство.
 
==========================
Асоциацията на Балканските палати е основана по инициатива на Българската търговско-промишлена палата (БТПП) през септември 1994 г. Нейната основна задача е да съдейства на фирмите от страните членки в развитието на техните двустанни и многостранни връзки и да спомага за либерализацията на търговията на Балканите чрез конкретни предложения към правителствата.

16.03.2012 г.

Още новини:

Видео:

Назад