Назад

Завърши общото събрание на Асоциацията на балканските палати в Никозия

Представени бяха приоритетите на Кипърското председателство на ЕС


 
Приключи общото събрание на Асоциацията на Балканските палати, проведено миналата седмица в Никозия, Кипър. В заключителния документ бяха формулирани задачите в програмата за тази година, ключови сред които са: 
Активна дейност на търговско-промишлените палати в региона за подобряване на бизнес средата чрез по-добри условия и законодателство; 
Насърчаване на инвестиционните възможности в региона;
БТПП да продължи работата по развитие на инициативата на Клуба на жените предприемачи и по усъвършенстване и текущо актуализиране на Интернет страницата на Клуба;
Председателят на Търговската палата на Босна и  Херцеговина бе упълномощен да координира изпълнението на споразумението за сътрудничество с Регионалния съвет за сътрудничество (Сараево);
Осигуряване на подкрепа от страна на ТПП от държавите, членки на ЕС, към ТПП от държави, които подготвят своето присъединяване към общността.

В рамките на срещата в Никозия бяха представени приоритетите на предстоящото кипърско председателство на ЕС. Поемането на председателството е задача, равностойна по важност на членството в Европейския съюз, каза Андреас Мавроянис, заместник-министър по европейските въпроси към Президента на Република Кипър. За първи път Кипър ще поеме задължението и отговорността да председателства Съвета на ЕС през втората половина на 2012 г. За една нова и малка страна-членка като Кипър, гмурването в този силно задължаващ океан от отговорности е голямо предизвикателство, особено в момент на глобална икономическа криза, отбеляза Андреас Мавроянис.
Председателят на БТПП Цветан Симеонов изрази подкрепата си за предстоящата отговорна мисия и идеята на Кипър да подготви скромна програма с фокус върху изпълнението. Той подчерта, че разчита страната ни да може да взаимства кипърския опит по-късно, когато през 2017 г. поеме председателството на Съвета на ЕС. 
Председателят на БТПП изказа мнение, че приоритетите на Кипърското председателство могат да бъдат разделени в 3 направления:

Първо, продължаване и надграждане на постигнатото от предишните председателства - пълното прилагане на Единния пазар и Дигиталния единен пазар, реформата в законодателството, засягащо обществените поръчки. и „Програма за конкурентоспособност на предприятията и за МСП” (COSME).

Втората група преоритети включва фокусиране върху ефективното използване на ресурсите, развитие на икономика, основаваща се на ниски емисии на въглероден диоксид и зелена икономика. В рамките на инициативата за създаване на Механизъм за свързване на Европа, ще се насърчи трансевропейската мрежа в енергийния сектор. 
Третата група приоритети е свързана с интеграцията на пазара, преодоляване на протекционизма и търговските бариери. И не на последно място, възобновяването на дискусията за интегрираната морска политика, която е особено важна и за България. Това виждане бе подкрепено и от румънската делегация, в контекста на Дунавската стратегия. В тази посока е и предстоящото провеждане през октомври в Никозия на специализиран форум по морска политика.

В края на общото събрание на АВС в Никозия представителите на всяка една национална търговско-промишлена палата от страна-членка на ЕС имаха възможност да дадат съвети към всички останали колеги, които са в процес на присъединяване. Г-н Симеонов подчерта, че е нужно много голямо внимание по време на преговорния процес. Трябва да се „скъси” връзката с фирмите и да се отработи бърза реакция на трудните договорености в процеса на присъединяване към ЕС и на подговеността на организацията за новите условия в рамките на ЕС.

Председателят на БТПП сподели, че е особено важно една бизнес организация да има капацитет за писане и реализиране на проекти с особен фокус и участие на европейските информационни и иновационни центрове. 

19.03.2012 г.

Още новини:

Видео:

Назад