Назад

БТПП работи в подкрепа на женското предприемачество 
БТПП през годините работи в подкрепа на женското предприемачество, като взима участие в европейски, регионални и национални проекти за насърчаване широкото участие на жените в бизнеса - това каза Радка Стаменова  - член на ИС на БТПП председател на Българска асоциация на жените предприемачи и президент на Business and Professional Women, пред националната кръгла маса за "Европейски и национални политики за гарантиране развитието на жените в предприемачеството и на пазара на труда".

БТПП съдейства на Информационното бюро на Европейския парламент в България в партньорство със списание "Мениджър".
Представянето на жените в българските институции е все още скромно , изтъкна г-жа Стаменова. Народни представители са едва 23%, а 6,7% жени са кметове, 26 % са общински съветници и 19% в ръководството на различни институции.Това са конкретно Проект Women ON BOARD of local development - Eurochambres - www.eurochambreswomennetwork.eu, Проект Break GENDER STEREOTYPE – give talent a chance - www.businessandgender.eu и Съвета на жените предприемачи при Асоциацията на Балканските палати /ABC WEC/ - http://rcci.bcci.bg/abc-wec/51- 

Вторият представител на БТПП бе Олга Сандова - Кръстева , която е изпълнителен директор на Автомотор Корпорация АД,- член на УС на БТПП. 

През 2010 г. по данни на НСИ мъжете са получили средно 8 614 лв. годишна заплата срещу 6 953 лв. за жените, като разликата е 1 661 лв., съобщи г-жа Виолета Станинич от софийския офис на ЕП. По думите й дори в хуманното здравеопазване и социалната работа, където се предполага, че жените доминират, разликата в заплащането между половете е 3 370 лв. или 31.7 процента. Дори в сферата на държавното управление жените получават 1 495 лв. по-малко от мъжете. По-мрачната новина според Станинич е, че в условията на пазарна икономика, конкуренция и криза това съотношение е трайно високо, а пропастта не се затваря. Притеснителното е, че у нас в последните години разликата се увеличава, като през 2008 година тя е била 1 277 лв., през 2009 - 1 541 лв., за да стигне 1 661 лв. през 2010 г., добави Станинич.


Дискриминацията между половете се усеща най-силно при възрастовата група между 35 и 44 години, при която жените получават средно над 21 процента по-малко от мъжете. Причините за това са, че жените носят семейната тежест, излизат в ниско платени или неплатени отпуски по майчинство , заети са на непълен работен ден и много често те не са началниците, а изпълнители, посочиха от Информационното бюро на ЕП у нас.
 
Подобна е и тенденцията в Португалия, Франция, Латвия, Румъния. Кръглата маса е организирана от Информационното бюро на Европейския парламент в България, съвместно с Българската търговско-промишлена палата и списание "Мениджър". Сред присъстващите са националният омбудсман Константин Пенчев, посланиците на Великобритания, Дания, Норвегия, както и евродепутатите Антония Първанова и Мария Неделчева.
 
По данни на ЕК, само 13,7% от членовете на управителни органи на най-големите европейски дружества са жени, в сравнение с 2010 г., когато този процент беше 11,8%. С тази скорост на "включване" на жените в най-високите управленски етажи на бизнеса, еврокомисарят Вивиан Рединг смята, че на Европа ще ѝ трябват 40 години за постигане на поне приблизително приемливо съотношение в тях (поне 40% жени).

17.03.2012 г.

Още новини:

Видео:

Назад