Назад

Среща на Евроклуба към БТППНа 09.07.2010 г. в Българската търговско-промишлена палата се проведе среща на Евроклуба при БТПП във връзка с поемането на председателството на Съвета на Европейския съюз от Кралство Белгия от 1ви юли 2010 г. След откриване на срещата г-н Цветан Симеонов, председател на БТПП, даде думата на посланика на Белгия у нас Н. Пр. г-н Марк Михилсен, който представи приоритетите в програмата на Белгийското председателство на ЕС. В срещата участваха дипломати, политици, журналисти и представители на бизнеса.

Сред представените ключови области са:

  • социално-икономически политики, свързани с изхода от кризата и постигането на устойчив икономически растеж и борбата срещу бедността и насърчаването на социалната кохезия
  • климатичните промени и околната среда с акцент върху редуцирането на въглеродните емисии и подготовката на К онференцията на ООН за климата, която ще се проведе през декември 2010 г. в Канкун, Мексико
  • правосъдие и вътрешна сигурност и прилагането на Стокхолмската програма, стартирала по време на Шведското председателство през 2009г.
  • Европейската стратегия 2020, която ще направлява европейските политики през следващото десетилетие

Специално внимание по време на Белгийско председателство ще бъде отделено на политиката на иновациите, на която ще бъде посветена есенната среща на върха. Лидерите от ЕС ще проведат дебати за новия "План за изследвания и иновации" на срещата си в Брюксел през есента, като ще се съсредоточат върху въпросите за интелектуалната собственост, финансирането на научните изследвания, обществените поръчки и инфраструктурата за иновации .

Това е второто председателство, което работи съгласно новите правила на Лисабонския договор. Белгийското председателство се провежда по схемата "трио", което означава, че Белгия като председател ще работи в тясно сътрудничество с предходния и следващия председател на ЕС – Испания и Унгария.

Участниците в срещата на Евроклуба бяха запознати и с дейността на бизнес Клуб "Белгия, България, Люксембург" от председателя на клуба г-н Йохан Де Смет – Ван Дам. Клуб "ББЛ" е основан през 2005 г. като формална социална и културна платформа с цел промотиране на белгийския бизнес у нас. Голяма част от стоте белгийски и люксембургски компании, активни на нашия пазар, са членове на клуба.


12.07.2010 г.

Още новини:

Видео:

Назад