Назад

Обучение на тема „Енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници”

На 15 юли 2010 г. от 10.30 ч. в зала „А” на Българската търговско-промишлена палата ще се проведе обучение на тема „Енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници”. Сред основните теми на обучението са:

  • Енергиен мениджмънт
  • Изисквания и възможности към/за малкия и среден бизнес във връзка с новите промени на Закона за енергийна ефективност. Основни елементи на провеждането на мероприятия за енергийна ефективност
  • Националните индикативни и индивидуални цели за енергийна ефективност – какво е това? Управление на енергийните разходи
  • Техническа и енергийна паспортизация, енергийни сертификати
  • Управление и планиране на енергийните и ресурсни разходи
  • Възобновяемите енергийни източници - нов бизнес сегмент или решение за намаляване потреблението на конвенционални горива? Видове ВЕИ и технологии за преобразуването им, основни елементи на пазара, свързани със законодателството и тяхното приложение

Каним всички фирми, коието проявяват интерес към горепосочените теми.

Обучението е безплатно и се провежда в рамките на проект „Change – Търговски палати, подпомагащи интелигентната енергия за малки и средни предприятия”, финансиран от Европейската комисия по програма Intelligent Energy Europe.

За потвърждение:
een @bcci .bg
02/980 21 89, 981 10 99


05.07.2010 г.

Още новини:

Видео:

Назад