Назад

Среща с представители на Стопанската камара на Австрия


На работна среща, проведена на 16 ноември 2011 г. с Гюнтер Зухер, регионален директор за ЮИЕ в Стопанската камара на Австрия и Михаел Ангерер, търговски съветник към Посолството на Австрия в България, председателят на БТПП обсъди възможностите за двустранно сътрудничество. Поводът за посещението е проведен сутринта форум на тема "Транспортна техника и транспортна инфраструктура", на който 30 австрийски фирми са представили свои ноу-хау и изделия, които могат да намерят приложение в многобройни проекти от областта на транспорта в България. Акцент е поставен на следните области: пътна инфраструктура и железопътна инфраструктура.

Повече от 80 български предприемачи са участвали във форума.

По време на срещата са планирани съвместни събития, свързани с Дунавската стратегия. Австрия е много активна в момента по отношение информиране на фирмите и регионите за възможностите, предвидени в стратегията. Други области от взаимен интерес, които ще бъдат обхванати от събития през 2012 г. включват туризъм, опазване на околната среда, енергетика, зелена енергия, търговски арбитраж, корпоративна социална отговорност, сътрудничество в рамките на GS1 и др.

Гостите отбелязаха, че следващата година отделът по търговско-икономически въпроси към Посолството на Австрия в България ще отпразнува 60 години, което е повод за още икономически събития.


16.11.2011 г.

Още новини:

Видео:

Назад