Назад

Общото събрание на Съвет GS1 България към БТПП избра ръководство за следващите две години


 
На 10.11.2011 г. се проведе редовно общо събрание на членовете на Съвет GS1 България към БТПП. Присъстваха представители на фирми от различни икономически сектори – производство на хранителни стоки, фармацевтични продукти, стоки за бита и строителството. 

Общото събрание гласува Бюро на Съвета, което на своето първо заседание преизбра Цветан Симеонов, за председател на Съвет GS1 България.

Приета бе програма за дейността и бюджет за следващите две години. 

Акцентите  в програмата са:
задълбочаване на познанията на потребителите на системата GS1 за обхвата и областите на нейните приложения, 
организиране на семинари по приложението на стандартния логистичен етикет GS1, както и по основни елементи на системите за проследяване и електронен обмен на данни (EDI), 
Провеждане на регулярни срещи на EDI Потребителска група и приемане на конвенции за приложението на EANCOM/XML на национално ниво – със специално внимание на електронното фактуриране,
популяризиране на символиката GS1 DataBar за маркиране на стоки с променливи тегла и пресни продукти,
подобряване качеството на баркодовете, 
приложение на стандартите  GS1 в сектор здравеопазване.
 

За популяризиране и разширяване на приложенията на стандартите GS1 и осъществяване на своята дейност Съвет GS1 България ще търси сътрудничество с браншови организации, фирми, разработващи информационни системи за управление на материалните потоци и логистиката, и висши учебни заведения.

10.11.2011 г.

Още новини:

Видео:

Назад