Назад

Покана за участие в конкурса "Европейски награди за насърчаване на предприемачеството 2024"

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

Министерството на икономиката и индустрията отправя покана за участие в конкурса Европейски награди за насърчаване на предприемачеството 2024 към всички публични институции – национални, регионални и местни, с проекти в подкрепа на предприемачеството.

Допустими за участие са и проекти, реализирани чрез публично-частно партньорство между публичните органи и неправителствени организации, университети, бизнес организации и представители на бизнеса.Проекти, произтичащи единствено от частни предприятия или физически лица са допустими в категорията 6. “Отговорно и приобщаващо предприемачество”, където частни субекти, които попадат в обхвата на определението за МСП, посочено в определението за МСП (europa.eu) имат възможност да кандидатстват, при условие че проектът, за който кандидатства МСП, не е основната дейност на дружеството.

Кандидатурите трябва да се отнасят до започнати или скорошни инициативи в областта на създаването на политики, предприемачеството или образованието и до влиянието, което са оказали върху въпросния регион или място, като показват нарастващ напредък за период от петнадесет месеца и да бъдат в една от шестте категории:

  1. Насърчаване на предприемаческия дух;
  2. Инвестиране в придобиването на предприемачески умения;
  3. Подкрепа за цифровия преход;
  4. Подобряване на бизнес средата и подпомагане на интернационализацията на бизнеса;
  5. Подпомагане на устойчивия преход;
  6. Награда за отговорно и приобщаващо предприемачество.

Конкурсът се провежда ежегодно и има два етапа – национален и европейски.

ВАЖНО: За да продължат участие на европейския етап, кандидатите трябва първо да са преминали успешно през селекция в собствената си страна!

Крайният срок за участие в националния етап на конкурса е 15 юли 2024 г.!

Формулярът за участие, както и повече информация относно регламента на конкурса ще откриете на интернет страницата на Министерството на икономиката и индустрията в раздел „Политики и стратегии“ – „Малки и средни предприятия“ – „Европейски награди за насърчаване на предприемачеството“.

 

С уважение,

Д-р Давид Сукалски,

Зам.-министър на икономиката и индустрията

 

 


12.06.2024 г.

Още новини:

Видео:

Назад