Назад

Човешкият капитал е предимство за Европа. Трябва да го запазим и развиемВ подготовка на бизнеса за новия мандат на Европейския парламент, за който Европа гласува в началото на юни, Асоциацията на Европейските търговски палати /Европалати/ публикува манифест за програмата на ЕС 2024-2029. Манифестът отразява всеобхватни препоръки, призоваващи политиците да постигнат деликатен баланс между екологични, социални и икономически цели, с ясен акцент върху укрепването на единния пазар, облекчаване на регулаторните тежести и справяне с недостига на умения.

Българската търговско-промишлена палата представя позицията на Европалати относно преодоляване на недостига от умения. Решителни мерки в тази посока са наложителни, тъй като хората са ключови за постигането на растеж и успешен двоен преход. Човешкият капитал е предимство за Европа, въпреки че липсата на необходимите умения възпрепятства бизнесите в тяхното разрастване, иновациите и адаптацията към технологични и екологични промени. ЕС трябва да поеме своята роля в подготовката на умения, от които зависи бъдещия успех.

Препоръките на Европалати са:

  • Синхронизиране на стратегиите за заетост и образование с индустриалната политика на ЕС и изискванията на пазара на труда. Ориентиране към малките и средни предприятия (МСП).
  • Трансформация в областта на зелените и цифровите технологии в практически знания и учебни материали, които могат директно да се прилагат на пазара на труда.
  • Усъвършенстване на процеса на признаване на квалификации за да се насърчи трудовата и учебната мобилност.
  • Разширяване на възможностите за обучение през целия живот, като се включват умения и иновационни стратегии в учебните програми за висше образование и професионално обучение на всички степени.
  • Оптимизация на процесите за достъп до работа в ЕС, ускорявайки процедурите за законна миграция и усъвършенствайки съответствието между уменията и признаването на квалификации за граждани от трети страни.

 

91% от предприемачите, участвали в Европейския парламент на предприятията през 2023 г., споделят, че е станало по-трудно да намерят персонал с необходимите умения в сравнение с преди пет години.

Дигиталната трансформация не е въпрос на избор, тя е от съществено значение.  Европалати подчертава спешната необходимост и огромните ползи от приемането на цифрови технологии.

Прочетете пълния текст на позицията на английски език тук.


03.06.2024 г.

Още новини:

Видео:

Назад