Назад

Д-р Васил Тодоров, БТПП: „Младите хора са ключът към икономическия, социалния и политическия просперитет на страната ни“

Д-р Васил Тодоров, главен секретар на БТПП отправи послание към аудитория на форум „Бъдещето на България през очите на младото поколение“


Млади хора от университети в страната и чужбина споделиха своите виждания и очаквания за развитието на България по време на форум „Бъдещето на България през очите на младото поколение“, провел се тази седмица в София. Събитието, което се организира от Нидерландско-българската бизнес асоциация, бе реализирано със сътрудничеството на Българската търговско-промишлена палата, София Тех Парк, BESCO, Фондът на фондовете, Българската агенция за инвестиции, Американско-Българската бизнес асоциация, Асоциацията на жените в банковото дело и финансите в България, Софийски  университет, Университет за национално и световно стопанство, Аграрен университет Пловдив и други институции.

Бяха обсъдени въпроси, свързани с младежката заетост и предприемачество, кариерното израстване и реформите в образованието.

Д-р Васил Тодоров, главен секретар на Българската търговско-промишлена палата, приветства участниците и сподели, че младите хора се сблъскват с все повече и различни предизвикателства, свързани с развитието на съвременния свят. Въпреки това те не са само пасивни участници в тези процеси, а предизвикват статуквото. Те са лидери, иноватори и създатели на решения на местно, национално и глобално ниво. Техните визия, качества и умения са незаменими за изграждането на по-устойчива, справедлива и модерна общност. Активното участие на младите хора в икономическия, социален и политически живот на една страна е от ключово значение както за тяхното благополучие, така и за просперитета на страната.

Тодоров посочи, че Националната стратегия за младежта 2021 - 2030 г. разглежда младите българи като „Способни, ангажирани и овластени млади хора, готови да развиват своя пълен потенциал и съзнателно да допринасят за развитието на Република България в контекста на европейското семейство и глобалния свят.“

От гледна точка на работодателите, младите хора представляват основен ресурс и имат структуроопределяща роля за развитието и бъдещето на всяко национално общество. Тази роля и актуалните демографски тенденции както в Европа, така и в България поставят младежта във фокуса на българските компании. Техните знания и умения също са важни за удовлетворяване на търсенето на пазара на труда.

Тодоров представи пред младите участници в конференцията програмата Еразъм за млади предприемачи. Това е инициатива на Европейската комисия, подкрепена от БТПП като посредническа организация по програмата.

„Еразъм за млади предприемачи“ помага на амбициозните европейски предприемачи да придобият уменията, необходими за започване и/или успешно управление на малък бизнес в Европа. Новите предприемачи събират и обменят знания и бизнес идеи с опитен предприемач, при когото остават и си сътрудничат за период от 1 до 6 месеца. Повече информация за тази и други възможности за млади хора, включително обучения и стажове, можете да бъдат намерени тук.

 

 


10.06.2024 г.

Още новини:

Видео:

Назад