Назад

Текстилни Иновации на Фокус: Проект 'BioOrgaMCT' cъбира eксперти и бизнес лидери

На 04 юни 2024 г. Викорс АД, дъщерно дружество на Българската търговско-промишлена палата, съвместно с Химикотехнологичния и металургичен университет (ХТМУ), проведе бизнес дискусия, която събра изтъкнати учени и водещи представители на текстилния сектор. Организирането на дискусията е възложено и се финансира от ХТМУ във връзка изпълнението на Договор №: BG-RRP-2.004-0002-C03, „BiOrgaMCT“ (Биоактивни органични и неорганични авангардни материали и чисти технологии) по процедура: BG-RRP-2.004 – Създаване на мрежа от изследователски висши училища в България по Национален план за възстановяване и устойчивост и дейността по работен пакет 5: Защита на интелектуалната собственост и технологичен трансфер.

Основен акцент на събитието бяха представените иновационни решения в сектора на текстила и облеклото. Доц. д-р Грабчева от катедра „Текстил, кожи и горива“ при Химикотехнологичния и металургичен университет, представи последните постижения, подкрепяйки темата за интегрирането на устойчиви практики и новаторски технологии в индустрията.

Този форум осигури не само ценна платформа за дискусия и обмяна на идеи, но и откри врати за потенциални бизнес сътрудничества. Представители на текстилния бизнес имаха възможността да се запознаят с новите тенденции и да установят важни професионални контакти, обединявайки сили за бъдещите индустриални иновации.

Проектът „BioOrgaMCT“, символизиращ стремежа към научен и технологичен напредък в България, обединява висококвалифицирани учени, преподаватели и бизнес лидери в общата цел за развитие на високотехнологични иновативни изследвания. Тази амбициозна инициатива заема централна роля в създаването на инфраструктура, която улеснява сътрудничеството между бизнеса и науката.

 


07.06.2024 г.

Още новини:

Видео:

Назад