Назад

С гости от САЩ бяха обсъждани възможностите за сътрудничество в сферата на енергетикатаБраян Уилсън, директор на Института по енергетика към Държавния университет на Колорадо, САЩ и доц. Владимир Зиновиев, катедра „Икономика на транспорта и енергетиката“, УНСС, посетиха БТПП и обсъдиха с председателя на Палатата Цветан Симеонов възможностите за по-задълбочено сътрудничество между науката и бизнеса.

Цветан Симеонов представи дейността на БТПП, регионалната структура и основните услуги, които Палатата предоставя в полза на бизнеса. Той направи обзор на икономическата обстановка в страната, акцентирайки върху данъчната система и ниския държавен дълг. Обсъдена бе енергийната система в България, както и възможностите за диверсификация на енергийните източници и др.

Браян Уилсън представи дейността на Института по енергетика, в който над 200 изследователи разработват иновативни решения за енергийните и въглеродни предизвикателства в глобален мащаб. Той информира и за проекти, по които Институтът е работил наскоро.

Особено внимание бе обърнато на връзката между научните сфери и бизнеса, разработването на предприемаческа и иновационна екосистема. Дискутирана бе необходимостта от по-голямо сътрудничество между различните институти и бизнеса в България, с цел стимулиране на растежа и справяне с новите предизвикателства.

 


11.06.2024 г.

Още новини:

Видео:

Назад