Назад

Днес официално се открива 112-та сесия на Международната конференция на труда - най-висшият орган за вземане на решения на Международната организация на труда

Във форума в Женева участват тристранни делегации от 187-те държави-членки на Организацията, включително от България. БТПП е представлявана от Цветан Симеонов, председател на УС на БТПП, в качеството му на съветник от квотата на работодателите.

Тази година делегат от страна на Асоциацията на организациите на българските работодатели /АОБР/ е Евгений Иванов, изпълнителен директор на КРИБ, а заместник – делегат - Ивелин Желязков, директор „Тристранно сътрудничество“ , АИКБ.

На откриващото заседание на МКТ бяха избрани председател и заместник-председатели на конференцията. Приети бяха оперативните договорености за провеждането на конференцията и бяха конституирани комисиите.

Тази година сесията на МКТ ще акцентира върху 3 важни области: фундаменталните принципи и права на работа, биологичните опасности и достойния труд в сектор грижи.

Цветан Симеонов взе участие и в провелото се вчера Общо събрание на Международната организация на работодателите /МОР/.

Събранието бе открито от Мишел Пармли, председател на МОР, която приветства участниците. Роберто Суарез, главен секретар на МОР, представи Годишния доклад на организацията за периода 2023- 2024, план за действие и стратегическа рамка на МОР. Дискутирани бяха бъдещи инициативи и партньорства на МОР, както и предстоящите избори за ръководство на организацията. Акцентирано бе, че за период от една година МОР има публикувани 47 позиции и доклади, 25 информационни бюлетина, проведени са 25 събития и 8 регионални срещи.

Ренате Хорнунг-Драус, заместник-председател на МОР към Международната организация на труда, представи последните новости в дейността на МОТ.

Общото събрание продължи с дискусионен форум, посветен на темата за трудовите реформи в динамичната политическа среда. Сесията събра ръководствата на работодателски организации от Африка, Северна и Южна Америка, Азиатско-Тихоокеанския регион и Европа, за да споделят своята гледна точка относно ефективните стратегии за оказване на влияние върху създаването на политики за труд и заетост в предизвикателната политическа среда.

След форума се проведе и първото заседание на работната група на работодателите по време на 112-та сесия на МКТ, на която Ренате Хорнунг-Драус бе избрана за говорител от страна на работодателите.

 


03.06.2024 г.

Още новини:

Видео:

Назад