Назад

Приключиха с един месец по-рано дейностите по обучение и заетост от проект „ПРОСПЕРИТЕТ“

„ПРОСПЕРИТЕТ“ (Професионални обучения, съобразени с перспективите и тенденциите в труда)


През месец септември 2023 г. БТПП започна реализирането на проект „ПРОСПЕРИТЕТ“ от НПДЗ 2023.  Проект си постави за цел адаптира знанията и уменията на безработните лица спрямо потребностите на работодателите от целевите региони за да насърчи устойчивото им включване в заетост и преодоляване на изолацията от пазара на труда.

Проект "ПРОСПЕРИТЕТ" се реализира в над 23 общини на територията на страната, като дейностите са съобразени със структурата на местната икономика. Включени в проекта са 888 безработни лица, 27.51 % от които от общини, с равнище на безработица над средното.

На база наличното образователно ниво на безработните лица, регистрирани по местата на изпълнение на проектните дейности, се проведе  професионални обучения в 8 икономически направления, за следните секторите:

  • производство“;
  • информатика“;
  • търговия“;
  • стопанско управление“;
  • финансови услуги“;
  • администрация“;
  • туризъм“;
  • услуги“.

Трудова  и професионална реализация намериха над 333 лица. Стремежа да се  постигне над 37% реализация и включване в местната икономика на обучените лица се осъществи един месец  по-рано от планираното.

 

 


12.06.2024 г.

Още новини:

Видео:

Назад