Санкции на ЕС

Европейският съюз прие временна кризисна рамка и въведе списък с ограничителни мерки в отговор на руската агресия и в подкрепа и солидарност с Украйна.

БТПП, ръководена от желанието да бъде полезна на своите членове и на българските делови среди, представя обобщена информация за санкциите на ЕС както към Русия, така и към други страни. Много от тези мерки имат конкретно отражение върху работата на българските фирми – вносители и износители.

Следва необходима информация относно санкциите – документи и насоки, свързани с търговията.

Украйна

 • Регламент (ЕС) 2022/577 на Съвета от 8 април 2022 година за изменение на Регламент (ЕО) № 765/2006 относно ограничителни мерки с оглед на положението в Беларус и участието на Беларус в руската агресия срещу Украйна
  Източник: EUR-Lex (BG)
 • РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2022/576 НА СЪВЕТА от 8 април 2022 година за изменение на Регламент (ЕС) № 833/2014 относно ограничителни мерки с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна
  Източник: EUR-Lex (BG)
 • Ограничителни мерки на ЕС в отговор на кризата в Украйна
  Източник: The official site of the EC (EN)
 • Ограничителни мерки срещу Беларус
  Източник: The official site of the EC (BG)
 • РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА (ЕС) № 833/2014 от 31 юли 2014 година относно ограничителни мерки с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна
  Източник: EuroLex (BG)
 • Санкции, наложени от ЕС към трети страни, независимо дали са свързани с износ от или внос в ЕС. Санкции, наложени от трети страни и забраняващи внос от ЕС, които може да откриете в секция „Процедури и формалности“.
  Източник: Платформата Access2Markets (BG)

Иран