Назад

БТПП организира двустранни делови срещи с компании от Италия

Съвместно със СТИВ-Милано - 25 юли 2022, 15.00 часа в сградата на БТПП, зала Б


 

Българската търговско-промишлена палата, съвместно със Службата по търговско-икономически въпроси на България в Милано, организират двустранни срещи с италиански фирми. Събитието ще се проведе на 25 юли 2022 /понеделник/ от 15.00ч. в сградата на БТПП, ул. „Искър“ 9, ет.1, зала Б.

По данни на Министерство на икономиката и индустрията през 2021 г. се наблюдава възстановяване на динамиката в двустранната търговия между България и Италия след спада през 2020 г. вследствие на пандемията от COVID 19. Налице е ръст както в износа, така и във вноса, като Италия е на трето място между търговските партньори на страната ни по отношение на износа и на пето място по отношение на вноса.

В последните години водещи стоки в износа ни за Италия са: части за обувната промишленост, рафинирана мед и медни сплави, нефтени масла и масла от битуминозни минерали, зърнени култури, ел. техника, готови изделия на обувната промишленост, а също и стоки на текстилната, шивашката, кожаро-кожухарската индустрия.

Във вноса от Италия водещи са: трактори, автомобили и други превозни средства, обработени кожи, нефтени масла и масла от битуминозни минерали, трактори, готови изделия на текстилна, обувна и кожарска индустрия, медикаменти и др.

Делегацията от Италия ще бъде водена от Ръководителя на Службата по търговско-икономически въпроси  на България в Милано  Андрияна Колева и ще включва фирми от секторите: земеделие, ИТ индустрия, текстил, храни и напитки, фармация, енергетика. Приложен ще откриете списък на италианските фирми.

Проявяващите интерес могат да заявят своето участие в БТПП, Дирекция „Международно сътрудничество и международни организации“ на e-mail: interdpt@bcci.bg или на тел.: 02/8117 421, 8117 489. Участието е безплатно. Работни езици на събитието: български - италиански език с осигурен превод.

За по-детайлна информация  може да се запознаете с приложените материали:

1. Списък на италианските фирми в състава на делегацията  

2. Програма на събитието.

 


21.07.2022 г.

Още новини:

Видео:

Назад