Назад

Партньорската среща по проект QUALIFY приключи с посещение на фирми от ХВП

Посещение на фирмите „Дома" (вляво) и „Bessa Valley”

Българската търговско-промишлена палата бе домакин на работната среща на партньорите по проект  Qualify от 1 до 3 юни т.г. В нея участваха 15 експерти от 6 страни - България, Гърция, Естония,  Испания, Словения и Франция.

На 2 юни, в рамките на обмен на добри практики, екипът на проекта посети 2 български производствeни предприятия от хранително-вкусовата промишленост: фирма „Дома“, Самоков за производство на сладкарски изделия, и винарска изба „Bessa Valley” в с. Огняново. 

Основните теми, дискутирани по време на посещенията, бяха превенцията при измамите, защита на географския произход, автентичност на продуктите в сектора, както и мерките и финансови грантови схеми, които са възможни да бъдат включени в ОП “Конкурентоспособност и иновации“, за да подкрепят МСП от сектора за повишаване на конкурентоспособността.

И двете посетени фирми  - „Дома“  и „Bessa Valley”, представиха своите продукти и контрола, който осъществяват за защита на автентичността и високото им качество.

---------------
Проект QUALIFY се финансира по програма Интеррег Европа и основната му цел е да подобри конкурентоспособността на МСП в сектора на хранително-вкусовата промишленост чрез преодоляване на предизвикателствата, пред които са изправени страните в ЕС – подобряване стандартите за качество, прилагани от МСП, борбата с измамите в сектора и насърчаване на автентичността на произведените от тях продукти.

 


06.06.2022 г.

Още новини:

Видео:

Назад