Назад

Заседание на Борда на GS1 в ЕвропаНа 27 и 28 април в Рейкявик се провежда редовно заседание на Борда на GS1 в Европа. Домакин на събитието е GS1 Исландия. Съгласно Устава на организацията заседанията се провеждат на ротационен принцип в една от 49-те страни в структурата на GS1 в Европа, в които има Национална организация GS1. На заседанието ще бъдат обсъдени промени в  дългосрочната стратегия на Европейската организация GS1 в съответствие с тенденциите за кръгова икономика, проследимост, електронната търговия и промените в производството, проследяването, купуването и използването на продукти, както и появявата на нови европейски регулации.

Ключови проекти, по които ще работят в тясно сътрудничество Националните организации GS1 в Европа в бъдеще, са свързани с цифровия продуктов паспорт, устойчивите опаковки и закона за цифровите услуги.

През последните две години GS1 в Европа постави приоритет на работата върху цифровия продуктов паспорт и това да направи предложение, което да бъде разгледано от регулаторите и заинтересованите страни, в резултат на което в новото законодателство се упоменават отворените, международни стандарти GS1 и по-конкретно GTIN (Глобален номер на търговската единица).

В изследване на Делойт за влиянието на международните, отворени стандарти върху „кръговостта“ в Европа, един от основните изводи е, че неизполването на международни, отворени стандарти при цифровите паспорти ще увеличи годишния разход с около 0.1% от БВП на Европа. Получената стойност е приблизително равна на БВП на Малта, общите разходи на германското правителство за културни услуги или на всички общи правителствени разходи на ЕС за опазване на биоразнообразието и ландшафта.

На заседанието в Рейкявик ще бъде разгледан напредъка и по текущи проекти, касаещи алкохолните напитки, платформите за електронна търговия, проследимост на плодове и зеленчици, идентификация на медицинските изделия, транспорта и логистиката, и други.

В заседанието GS1 България е представена от Цвета Братанова, изп. директор. Информация за проектите, новите законодателни промени и как стандартите GS1 помагат за изпълнение на регулаторните изисквания и подобряване на бизнес процесите се публикува регулярно на сайта на Сдружението, в профилите му в социалните медии и в ежедневния бюлетин на БТПП Инфобизнес. Допълнителна информация може да бъде получена и по телефон или на място от експертите на GS1 България. За контакт тук.

Повече информация за GS1 Европа може да намерите на сайта https://www.gs1.eu/

 

 


27.04.2022 г.

Още новини:

Видео:

Назад