Назад

Редовно годишно заседание на Управителния съвет на БТППНа 9 март се проведе редовно годишно заседание на Управителния съвет (УС) на Българската търговско-промишлена палата. Във връзка с противоепидемичната обстановка заседанието се проведе онлайн. УС прие Отчета за дейността на Палатата за 2021  г., Годишния финансов отчет на БТПП за 2021 г., Становище по отчета на ИС на БТПП за 2021 г. и Отчет за дейността на КС през 2021 г.

При представяне на отчета за дейността председателят Цветан Симеонов отбеляза, че БТПП е изпълнила заложените цели, планове и приоритети за 2021 г. С многобройни становища БТПП предложи формули и решения за защита на българския бизнес. Независимо от сложната здравна и икономическа обстановка, Палатата издаде през годината над 37 хил. търговски документа, организира 244 бизнес форума и срещи, създавайки контакти и партньорства с деловите среди от 63 държави. Проведени са семинари и обучения по програми и проекти на ЕС с виртуално участие на над 2500 специалисти.

За изпълнение на предстоящите цели и задачи бяха утвърдени Програма за дейността и План-сметка на БТПП за 2022 г.

Членовете на УС дадоха висока оценка на дейността и финансовите резултати на Палатата през миналата година. За подобряване на условията за правене на бизнес УС предвиди БТПП да фокусира своята дейност върху устойчивостта на предприятията в условия на несигурност и глобални турбулентни процеси. Препоръчано бе да продължи работата по дигитализацията, както и да се активизират инициативите, адресирани към млади предприемачи.

Програмата на БТПП за 2022 година е документ, отворен за допълване и актуализация в съответствие с икономическата ситуация в страната, както и усъвършенстван с идеи и предложения на членове и партньори, предприятия и браншови организации.

 

 


10.03.2022 г.

Още новини:

Видео:

Назад