Назад

Австрийските компании у нас посрещат 2022 година с повече оптимизъм от българския бизнес

Австрийските предприемачи, също като българските си колеги, са умерени оптимисти по отношение на очакванията си за развитието на бизнес климата в България през настоящата година.

Това стана ясно от представянето на резултатите от традиционното допитване до представителите на австрийския бизнес у нас, проведено от Австрийското търговско представителство в края на миналата година и представено вчера. На събитието присъстваха министърът на иновациите и растежа Даниел Лорер, председателят на Българската търговско-промишлена палата Цветан Симеонов и Н. Пр. Андреа Вике, посланик на   Австрия у нас.

В анкетата на Австрийското търговско представителство с оценка на инвестиционния климат за 2022 година са се включили представителите на 68 австрийски компании, развиващи дейност у нас, докато в проучването на Европейските търговско-промишлени палати, проведено съвместно с БТПП, са участвали десет пъти повече български компании (771).

За предстоящите 12 месеца, 32% от анкетираните австрийски предприемачи очакват, независимо от отрицателните последствия от мерките по ограничаване разпространението на коронавируса и цялостната несигурност в икономическото развитие, подобрение на бизнес климата в страната, което напълно съответства на демонстрирания в същата насока оптимизъм от 36% от 771-те представители на български фирми,  в 23-тото за България „Европейското икономическо проучване 2022” на Европалати, проведено през септември 2021, представено през ноември 2021г.

Сравнителният анализ на данните от двете изследвания показва както прилики, така и разлики в притесненията и очакванията на представителите на бизнеса от българска и австрийска страна.

Очаквания

Представители на българския бизнес (771 фирми)- Eurochambres & БТПП

Представители на австрийския бизнес, с дейност у нас (68 компании)- Advantage Austria

 

Подобрение

Без промяна

Влошаване

Подобрение

Без промяна

Влошаване

Общ бизнес климат през 2022

36%

40%

24%

32%

44%

24%

Очаквания за заетостта през 2022г.

16%

66%

18%

30%

63%

7%

Очаквания за  инвестициите

23%

48%

29%

25%

62%

13%

 

Сред основните притеснения и предизвикателства австрийските предприемачи у нас посочват кваликацията и наличнието на работна ръка, както и продължаващите проблеми с недобра инфраструктура.

В проучването на Европалати, мениджърите от България определят като най-големи предизвикателства в развитието си през 2022 година непрекъснатия растеж на цените на енергията и суровините (80%) и на разходите за труд (61%) и липсата на квалифицирана на работна ръка ( 58%).

Общите изводи и оценки от двете проучвания показват сходни резултати и идентифицират предизвикателствата и пречките за развитието на предприемаческата дейност в България.

Независимо от предпазливостта на австрийските компании,  Австрия остава един от водещите инвеститори у нас. Резултатите от проучванията трябва да бъдат коректив за създателите на политики и управляващите при вземане на адекватни решения за подобряване бизнес средата и повишаване конкурентоспособността на предприятията у нас.

Проучванията вижте тук:

АНКЕТА СРЕД АВСТРИЙСКИТЕ ФИРМИ В БЪЛГАРИЯ

Европейско икономическо проучване 2022

Изказване на Председателя на БТПП Цв. Симеонов ( ВИДЕО )


21.01.2022 г.

Още новини:

Видео:

Назад