Назад

БТПП разширява партньорството си с Фонда на фондовете

Бе очертана програма със съвместни дейности и приоритети
 

В БТПП се проведе среща между председателя Цветан Симеонов, Мартин Гиков, главен изпълнителен директор на „Фонд мениджър на финансови инструменти в България“ ЕАД  /Фонда на фондовете/ и Владимир Томов, председател на Съвета по инвестиции при БТПП. Основна цел на срещата беше споделяне на приоритети и обсъждане на работна програма със съвместни дейности в рамките на Съвета по инвестиции при палатата, към който в края на миналата година се присъедини и Фонда на фондовете.

Симеонов представи работата на Българската търговско-промишлена палата в посока улесняване на бизнеса.

Гиков направи представяне на основната дейност на Фонда на фондовете - целево разпределение на  публични средства от европейски програми и национално съфинансиране, като структурира и реализира дългови и дялови финансови инструменти в подкрепа на публичния и частен сектор. Към момента общият публичен ресурс на пазара, договорен с финансовите посредници, възлиза на 1.043 млрд. лв. Броят на подкрепените проекти надвишава 1300, като крайните получатели са в различен етап на развитие и  оперират в множество икономически сектори. Това е предпоставка за тясна синергия с широкообхватната дейност на БТПП и нейните членове.

Като най-актуален за ситуацията в момента, съвсем скоро предстои да излезе допълнителен ресурс по гаранционния ни инструмент за подкрепа на бизнеса по програма „Възстановяване“. Програмата има за цел улесняване достъпа на бизнеса до кредити за справяне с предизвикателствата, породени от КОВИД-19 пандемията.  Чрез нашите банки - партньори, предприятията имат възможност да получат свеж финансов ресурс, основно за задоволяване на текущите си нужди от ликвидност, но също и за нови инвестиции, трансформация и растеж. Условията на гаранцията подсигуряват кредитите да бъдат отпускани в кратки срокове, с оптимален гратисен период, с минимална административна тежест и без необходимост от материалното им обезпечаване. Успехът на инструмента отразява и двойното презаписване от страна на банките-партньори.  Повече информация тук.

По други инструменти на Фонда могат да се възползват стартиращи предприятия, включително предприемачи от определени уязвими групи – лица с увреждания, безработни повече от шест месеца и младежи до 29-годишна възраст. Във фокуса попадат също социалните предприятия, т.нар. „бизнеси с мисия“. Повече информация тук и тук.

Заинтересованите лица могат да се запознаят подробно с пълния спектър инструменти на Фонда на фондовете тук.

В рамките на срещата бе договорено активно участие на Фонда в следващото издание на международна конференция и изложение Sofia International Money Expo (SIMEXPO), което се подготвя през есента на 2022 г.

Владимир Томов подчерта, че Съветът по инвестиции при БТПП ще продължи да работи в тясно взаимодействие с членовете си за представяне и подпомагане на тяхната дейност, идентифициране и разработване на инвестиционни проекти, установяване на нови партньорства. В тази връзка предстоят още срещи с партньори и членове на организацията.

 


21.01.2022 г.

Още новини:

Видео:

Назад