Назад

Цветан Симеонов: Всички прогнози сочат, че безработицата ще продължи да намалява, а недостигът на работна сила ще растеСистемно не достигат квалифицирани работници на пазара на труда (не само в България). Системата за обучение на възрастни в България не работи, както това става в ЕС. В ЕС 9,2 е процентът на тези, които се обучават на по-висока възраст, а в България сме все още на ниво 1,6%. Искаме да се продължат усилията за връзка на образованието с нуждите на пазара на труда – доста неща се направиха, но все още сме далеч. Много важен елемент за България е привличането на висококвалифицирани специалисти от чужбина. В периода от 2012 до 2020 г. у нас са привлечени 1040 такива специалисти – това е смешно. Всички прогнози сочат, че безработицата ще продължи да намалява, а недостигът на работна сила ще расте“, посочи Цветан Симеонов, председател на БТПП, представяйки приоритетите на АОБР в сферата на образованието и пазара на труда.

Сред тях са: Подобряване на възможностите за привличане на чуждестранни студенти и осигуряване на възможност чуждестранни граждани, придобили висшето си образование в България, да получават достъп до пазара на труда в България; Повишаване на дигиталните умения на работната сила; Програма за приобщаване на трайно изолираните от образователния процес и/или пазара на труда лица чрез задължително образование чрез труд и др., вкл. принудителни мерки, както и стимули; Създаване на условия за активно участие на пазара на труда на работещи майки чрез осигуряване на достъпни услуги за отглеждане на деца (строителство на детски ясли, градини и кътове, вкл. чрез публично-частно партньорство).

 

Цялото изказване може да се види в това видео https://www.bcci.bg/videos/view/961


26.01.2022 г.

Още новини:

Видео:

Назад