Назад

БТПП организира среща на Евроклуба по случай Френското председателство на Съвета на ЕС

На 18 януари 2022г. Европейският иновационен и информационен център към Българската търговско-промишлена палата организира среща на Евроклуба, посветена на поемането на председателството на Съвета на ЕС от република Франция. Във връзка с настоящата здравна ситуация срещата се проведе в онлайн формат.

Традиционно, Евроклубът събра на едно място посланици на страните членки на ЕС, политици, предприемачи и журналисти, които да обсъдят постигнати резултати в периода на словенското председателство на Съвета на ЕС през втората половина на 2021г., да чуят какви приоритети предвижда в рамките на своето председателство Франция, както и да разберат какъв е към началото на 2022г. напредъка на България в кандидатурата й за присъединяване към Организацията за икономическо сътрудничество и развитие.

Темите бяха представени от Н.Пр. г-н Анжей Франгис, извънреден и пълномощен посланик на Република Словения, Н.Пр. г-жа Флоранс Рубин, извънреден и пълномощен посланик на Република Франция, както и от г-жа Радка Балабанова, директор на дирекция „Външноикономически отношения“ в Министерство на Външните работи на Република България.

Срещата беше открита от г-н Цветан Симеонов, председател на БТПП, който поздрави участниците и благодари на посланик Франджеш за извършената работа в рамките на словенското председателство, като благодари също и на всички представители на дипломатическия корпус в страната и гости на срещата, които подкрепят Евроклуба и участват активно в неговите инициативи.

Модератор на срещата беше председателят на Евроклуба – проф. Ингрид Шикова. Тя също благодари за усилията на словенско посолство в София за постигнатите резултати през последните шест месеца, като подчерта трудните и непредвидими поради COVID-19 условия в които работят последните няколко председателства. 

Проф. Шикова поздрави посланик Рубин с 13-тото председателство на Франция и изрази увереността си, че страната несъмнено ще успее да постигне успехи в заложените цели за „възстановяване, сила и чувство за принадлежност” на Европа и нейните граждани.

Посланик Рубин представи трите основни приоритета на Франция:

По-суверенна Европа: чрез укрепване на Шенгенското пространство, защита на европейските граници, контрол на миграцията и подобряване на политиката за убежище, в съответствие с ценностите на Европа и нейните международни ангажименти; чрез изграждане на по-силна Европа, която е по-способна да действа в областта на сигурността и отбраната. Особен фокус в програмата на Френското председателство са поемане на действия за просперитета и стабилността на Западните Балкани – нещо особено важно и за България, както и подновяване на отношенията с Африка.

Нов европейски модел за растеж: да превърне Европа в земя на производство, създаване на работни места, иновации и технологични постижения, в които икономическото развитие е в съответствие с целите за климата. Франция цели висококачествени, висококвалифицирани и по-добре платени работни места.

Хуманна Европа: Европа, която се вслушва в опасенията, изразени от своите граждани чрез Конференцията за бъдещето на Европа, която защитава върховенството на закона и отстоява неговите ценности, която се гордее със своята култура и се ангажира да се бори с дискриминацията и да осигури бъдеще за следващото поколение.

Срещата беше закрита от г-н Симеонов с пожеланието Франция като страна, диктуваща модните тенденции, да наложи трайна тенденция на модерна, здрава и силна Европа.

Следващата среща на Евроклуба ще бъде посветена на поемането на председателството на Съвета на Европейския съюз от република Чехия от 1 юли 2022г.


19.01.2022 г.

Още новини:

Видео:

Назад