Назад

Бизнесът се нуждае от компенсация без таван от 30%

Резултати от анкетно проучване на БТПП за периода 4-6 янури 2022г.


 

Българска търговско-промишлена палата проведе експресно анкетно проучване сред своите членове във връзка с високите цени на електроенергията и природния газ. То се проведе в периода 4-6 януари 2022г.

Проучването показа, че няма фирми, които да са подготвени да се справят със собствени сили поради високите цени на енергийните носители.  Пренебрежимо нисък дял ( едва 1%) от фирмите са реализирали прогрес в тези условия, както и тези, които гледат позитивно, поради факта, че са насърчени да инвестират във ВЕИ за собствени нужди (3% от анкетираните).

74 %  от респондентите посочват, че не могат да планират цените на предлаганите от тях стоки и услуги поради динамиката в цените на ел.енергия, която в края на 2021г. достигна пикови равнища на пазара „Ден напред“ до нива от 824,55 лв./MWh.  По този начин предприятията пропускат поръчки и изпълняват само вече поетите ангажименти, защото динамиката не позволява нормално планиране – посочват 34% от предприятията.

За съжаление сериозните колебания в цената на ел.енергията дава и пряко отражение върху работната сила в предприятието, която е най-важният ресурс във фирмите, като 63%  посочват, че не могат да увеличат заплатите на работниците на фона на сериозната инфлация в цените и несигурния пазар на ел. енергия.

41% от фирмите смятат, че ако кризата продължи прекалено дълго, ще се наложи да съкратят част от персонала,  а 24% предвиждат и евентуално преустановяване на дейността си за неопределено време.

76% от предприемачите считат, че е необходимо компенсацията да бъде съобразно предложенията на национално представителните работодателски организации, а именно без ограничен таван от 30% на компенсацията. По този начин мярката ще окаже сериозен ефект върху фирмите и небитовите потребители и ще има стопиращ ефект върху динамичния ръст в цените на стоките и услугите и ще окаже сериозен позитивен ефект върху икономическата среда. Едва 5% от бизнеса определя предложения механизъм за компенсация за достатъчен.

15 % от тези, които вече са преустановили дейността си отбелязват, че ще я възстановят едва когато пазарът на ел.енергия се възстанови до поносимите нива.

 


11.01.2022 г.

Още новини:

Видео:

Назад