Назад

Общо събрание на Асоциацията на организациите на българските работодатели

Българската стопанска камара пое председателството на АОБР за 2022 г.


На Общо събрание на Асоциацията на организациите на българските работодатели, проведено на 11 януари, Българската стопанска камара (БСК) пое от Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) ротационното председателство на Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) за 2022 година. В съответствие с установената ротация, председателят на АИКБ Васил Велев предаде председателството на АОБР за 2022 г. на председателя на БСК Добри Митрев.

Участие в първото за годината заседание на АОБР взеха Васил Велев – председател на УС на АИКБ, Добри Митрев –  председател на УС на БСК, Васил Тодоров - главен секретар на БТПП, Румяна Георгиева – парламентарен секретар и ръководител сектор „Индустриални отношения“ на КРИБ, както и експерти от съответните организации.

АОБР обединява национално представителните работодателски организации АИКБ, БСК, БТПП и КРИБ. Основна цел на организацията е да консолидира, балансира и представлява интересите на членовете си. Заетите в предприятията, членуващи в четирите работодателски организации, представляват 82% от всички наети у нас, а брутната добавена стойност, която произвеждат, е 86%.

Председателството на АОБР от АИКБ през 2021 г. бе отчетено като изключително успешно с оглед трудната ситуация, свързана с епидемиологичната обстановка, предизвикателствата пред бизнеса, породени от COVID-19 и възникването на икономическа криза като последствие от пандемията и изолацията, както и драстичното повишение на енергийните цени. Въпреки предизвикателствата, бяха приети рекорден брой общи позиции, декларации и становища. За отчетния период АОБР е изработила и представила пред съответните компетентни институции 145 позиции в защита интересите на бизнеса, фокусирани най-вече върху мерките в подкрепа на бизнеса в условията на икономическа и енергийна криза. Част от позициите са изработени в партньорство с национално представителните организации на работниците и служителите – КНСБ и КТ „Подкрепа“. Проведени са и множество срещи с представители на държавни институции – Министерски съвет, Народно събрание, Президент на РБ, на чието внимание са представени ключови проблеми, стоящи пред бизнеса, в контекста на кризисната ситуация.

По време на днешното заседание членовете на АОБР обсъдиха спешни действия за намиране на работещи решения  във връзка с кризата, породена от безпрецедентно високите цени на природния газ и електрическата енергия за небитовите потребители. Обсъден беше и новият дизайн на мярката „60/40“ от 01.03.2022 г., като бе решено да се поиска от правителството създаване на междуведомствена работна група с участието на МФ, МТСП и национално представителните работодателски и синдикални организации, която да изработи адекватен регламент за мярката, така че тя да бъде достъпна за максимално широк кръг засегнати от кризата предприятия.

Участниците в заседанието обсъдиха насоките и приоритетите на организацията за 2022 г., които след съгласуване и одобрение от членовете ще бъдат официално представени на традиционната пресконференция на АОБР в началото на всяка година, насрочена за 26 януари 2022 г., от 11.00 часа, в Пресклуба на БТА.

 

 


12.01.2022 г.

Още новини:

Видео:

Назад