Назад

С голяма конференция бе отбелязано приключването на дейностите по проект ERIAS

Представяне на положителни практики на интеграция на хора от трети страни
Краят на дейностите по проект ERIAS – Европейска схема за интеграция на бежанци на пазара на труда в ЕС, бе отбелязан с голяма конференция, организирана от Асоциацията на жените предприемачи в Гърция /SEGE/. Българската търговско-промишлена палата, Хасковската търговско-промишлена палата и Търговско-промишлената палата - Стара Загора взеха активно участие в събитието, проведено в хибриден формат.

Конференцията се състоя в рамките на Седмицата на женското предприемачество, традиционно организирана в Гърция. Над 450 представители на бизнеса от 20 държави взеха участие в нея. Форумът включи както темите за зелената икономика, кръгово развитие, алтернативни източници на финансиране, така и интеграция на граждани от трети страни в европейския пазар на труда.

Сред специалните гости на конференцията бяха Елена Кунтура, член на Европейския парламент, София Вултепси, зам.-министър по миграция на Гърция, отговорен за интеграцията, Зафи Димадама, зам.-председател на Европейската социалистическа партия – жени, Елена Мариноти – мениджър на проект ERIAS от Италианската търговско-промишлена палата. Партньорите по проекта от България представиха резултатите, постигнати в страната.

По повод конференцията бяха представени и положителни практики на интеграция на хора от трети страни в ЕС, събрани и обработени от партньорите по проекта. Сборникът с тези практики съдържа 38 конкретни примера от мигранти и техните европейски работодатели.

Партньорите по проекта се обединиха около мнението, че успешната интеграция на бежанците и мигрантите, както и по-общо на гражданите на трети страни на европейския пазар на труда е задължителен елемент в дългосрочния икономически растеж на ЕС.

Според Европалати, партньор по проекта, за европейския бизнес е много важно да използва потенциала на хората от трети страни за намаляване на разликите в търсенето и предлагането на европейския пазар на труда.

Проектът също така обърна внимание на тенденцията за отрицателен елемент в термина „мигрант“. С положителните практики за адаптация на пазара на труда на хора от трети страни тази тенденция бе повлияна.

Въпреки предизвикателствата от разпространението на Ковид 19, забавили изпълнението на проекта в четирите страни, в които той е изпълняван /България, Гърция, Италия и Испания/,  са обучени над 350 граждани от трети страни и е установен контакт с няколко стотин потенциални работодатели за тези работници.  

Търговско-промишлените палати в България ще продължат да работят по темата интеграция на пазара на труда с проектите IMMIJobs и RIDE.

 


04.01.2022 г.

Още новини:

Видео:

Назад