Назад

Поздравление от председателя на ПалататаУважаеми членове, партньори и съмишленици,

По традиция в навечерието на Новата година Палатата обръща поглед към постигнатото и споделя планове и идеи за бъдещето. С облекчение посрещаме края на тазгодишните парламентарни и президентски избори, които допълнително натовариха икономическия живот в страната. Очакваме България да има по-модерно управление, откликващо на проблемите на бизнеса и да започне истинската трансформация на управленските процеси в полза на обществото.

Вярна на своята конструктивност БТПП дава кредит на доверие на промяната в страната и гледа с оптимизъм  към енергията на новото поколение политици. Партньорството е важно, но най-важното е никога да не забравяме първо да защитим интересите на България и българите и после да гледаме други интереси и предложения. Очакваме с търпение, амбиция, настойчивост и разум политиците да намерят верния път, за да превърнат България в модерна държава.

Горчивият опит от резултатите на управлението през последните години и несполуките с формирането на правителство през изминалата година ни карат да насърчаваме усилията за постигане на приемлива платформа, която да не връща назад развитието на България от пътя на пазарната икономика.

Едновременно с това предприемачеството има изисквания за реформи и благоприятна бизнес среда.

Едно от  ключовите събития на отминаващата година бе признаването на БТПП за пореден път за представителна организация на работодателите на национално равнище. Отново ще сме конструктивен партньор и с коректни, аргументирани становища, включително проучване на позиции на българския бизнес, ще участваме при обсъждане на важни закони в икономическата и социалната сфера.

Първостепенна задача на Палатата ще остане оказването на съдействие на предприятията чрез постоянно подобряване и разширяване диапазона от предлагани услуги. В процес на усъвършенстване е електронна система за заверка на външнотърговски документи, която с новите си функционалности ще улесни още експортната дейност на фирмите.

Следващият ни приоритет е цифровизацията на икономиката, заради това че България е на предпоследно място в класацията сред 27-те държави — членки на ЕС по Индекс за навлизането на цифровите технологии в икономиката и обществото (DESI) за 2021 г. Ще удвоим усилията за насърчаване на предприятията да използват новите технологии. Затова допълнихме и изменихме устава на Съвета по иновации, дигитализация и нови технологии, за да може да се постигнат амбициозните цели за следващата година.

Подготвяме се за момента, когато ограниченията постепенно ще започнат да отпадат и ще трябва да работим на още по-широк хоризонт с предприемачите в полза на българската икономика.

Отсега е ясно, че от ситуацията няма да излезем без социално напрежение  и сътресение. Затова създадохме Консултантско бюро по колективно трудово договаряне и други индустриални отношения. То ще е на разположение на браншовите организации и предприятията при решаването на социални конфликти, при провеждането на преговори за сключване на колективни трудови договори чрез предоставяне на експертно мнение и актуална информация, базирана на международния опит на БТПП в последните вече над 50 години в защита на работодателите.

Информираността относно възможностите за преход към кръгова икономика сред бизнеса, подобряването на ресурсната ефективност, удължаване живота на продуктите и намаляване на отпадъците  е също във фокуса на дейността на Палатата и на учредения през тази година Съвет „Кръговата икономика - зелената алтернатива за България“.

Продължаваме работата по стартирали и по подготовката на нови проекти с външно финансиране, в партньорство с университети и международни организации. Немалко внимание отделяме на работната среда, на създаването и развитието на бъдещи кадри, включително обучение на безработни, бежанци и граждани на трети страни.

В своята 126-годишна история Палатата винаги е насърчавала достойните предприемачи, радвала се е на техните постижения, популяризирала е  добрите примери. На старта на 2022 г. и в продължение на традициите оставаме до своите членове за помощ и подкрепа, за да бъдем по-силни, по-мъдри и успешни.

И всичко това го правим със сърце!

Благодарим ви за доверието!

Цветан Симеонов

Председател на БТПП

 

 

 


30.12.2021 г.

Още новини:

Видео:

Назад