Назад

Уебинар относно новите моменти в заявяването на търговски марки за МСП

За улесняване на бизнеса в областта на интелектуалната собственост


Българската търговско-промишлена палата проведе уебинар, посветен на нови моменти в областта на заявяването на търговски марки за МСП и публикува серия от новини за улесняване работата на бизнеса в областта на  интелектуалната собственост. Семинарът и информационните новини бяха високо оценени от бизнеса. По този повод БТПП припомня на своите членове и браншови организации някой от тези възможностите:

Бизнесът може да получи безплатните консултации по интелектуална собственост, предоставени от Службата на ЕС за интелектуална собственост. Те се предоставят от одобрени адвокатски кантори или специалисти по интелектуални права в ЕС и се поемат от СЕСИС /EUIPO. Включват също така медиация при решаване на конфликти по отношение на права на интелектуалната собственост /търговски марки на ЕС и дизайн/. Заинтересованите компании да използват услугата я заявяват онлайн, получават списък с потенциални изпълнители, избират доставчик и получават консултацията безплатно на езика на страната, в която оперира съответното МС - Презентация.

Формулярът за електронно подаване на заявки за търговска марка/ дизайн EasyFiling е предназначен за директни заявители (обикновено малки предприятия и индивидуални предприемачи) от Европейското икономическо пространство. Това е ново и удобно приложение за мобилни устройства, което съчетава изкуствен интелект и най-новите технологии, с цел улесняване на електронното подаване на файлове на директни заявители. Интерактивният виртуален асистент улеснява, наред с други неща, избора на предварително одобрени термини на стоки и услуги и помага на неопитните заявители да разберат рисковете от конфликт със сходни, предварително регистрирани търговски марки.

Новите моменти с търговските марки на фирми от ЕС след излизането на Обединеното кралство от Съюза. Припомняме представената информация от Елена Милър, партньор в Бюро за патенти и търговски марки „Божинов и Божинов“. Презентационната информация разглежда всички варианти при заявка, прехвърляне, подновяване, заличаване, използване на тези права на интелектуалната собственост от фирми, опериращи на Стария континент и на острова. Повече информация може да намерите тук.

 


23.12.2021 г.

Още новини:

Видео:

Назад