Назад

Новият посланик на Катар в София на посещение в БТПП

Новопристигналият посланик на Държавата Катар в София Фахад Ибрахим Ал-Мушаири посети Българската търговско-промишлена палата и се срещна с председателя Цветан Симеонов.

Бе направен преглед на търговско-икономическите отношения между двете страни, в които голяма роля играят и отношенията между БТПП и Катарската ТПП.

Предварителните данни от Министерството на икономиката за първото шестмесечие на 2021 г. показват  над 171% ръст при стокообмена в сравнение със същия период на 2020 г. Над 49% при износа и над 607% при вноса на България от Катар. Салдото е отрицателно, като се отчита почти -168% спад.

Основни стоки в износа ни за първата половина на  2021г са: осветителни тела; рекламни лампи, светлинни надписи и табели; санитарен фаянс; арматурни артикули за тръбопроводи, котли и резервоари и др.

Основни стоки във вноса ни за първата половина на 2021 г. са: отпадъци и отломки от мед; полимери на етилена  в  първични форми; автомобилни превозни  средства; автоматични машини за обработка на информация; магнитни или оптични четци и др.

Председателят на Палатата и посланик Ал-Мушаири договориха продължаване на сътрудничеството между БТПП и Посолството с цел подпомагане контактите и взаимодействието между компании от България и Катар. Дипломатът посочи, че в страната му има интерес към български стоки и услуги от следните сектори: хранително-вкусова промишленост, селско стопанство, лека промишленост, информационни технологии и др.

Председателят на БТПП предложи организиране на информационно събитие за фирми от двете страни, както и последващи двустранни бизнес срещи за насърчаване на търговско-икономическите и инвестиционни контакти.

Заинтересованите компании, които желаят да намерят партньори в Катар, могат да се свързват с БТПП, e-mail: interdpt@bcci.bg.

 


08.12.2021 г.

Още новини:

Видео:

Назад