Назад

БТПП започна онлайн обучение по предприемачество за граждани на трети страни

На 7 декември 2021 г. се проведе първата лекция от обучението по предприемачество за граждани на трети страни, което се реализира в рамките на проект IMMIJOBS (Building the Capacity of Intermediary Organizations to Support the Employment of Third Country Nationals).

Срещата беше открита от председателя на БТПП, г-н Цветан Симеонов, който отбеляза, че обучението по предприемачество представлява логична следваща стъпка, която допълва и надгражда проведения по-рано през годината курс по български език за граждани на трети страни.

Председателят изрази надежда, че участниците в обучението ще имат възможност да подобрят своята социализация и интеграция на пазара на труда и в обществото чрез придобиване на нови знания и умения.

Г-н Симеонов посочи, че в хода на обучението се очаква участниците да научат повече за различни аспекти на предприемаческия процес, както и да създадат контакти с потенциални партньори чрез мрежите на БТПП и регионалните палати.

Обучението продължи с кратка презентация на проект IMMIJOBS и представяне на първите теми от учебната програма, а именно: същност, значение и видове предприемачество; социални, политически и демографски фактори за развитието му; предприемачество и иновации.

Следващите лекции ще разгледат теми като разработване на бизнес и маркетингови планове, реализиране на бизнес идея, източници на финансиране и други.  Целта на обучението е да насърчи развитието на предприемаческия потенциал на участниците и да подпомогне трудовата им интеграция.

На успешно завършилите обучението ще бъдат издадени сертификати, а след неговия край се предвижда участниците да приложат придобитите знания и умения на практика, чрез разработване на бизнес план или стаж във фирма.

Обучението се провежда съвместно с другия български партньор по проект IMMIJOBS, Национален център за професионално обучение в системата на търговско-промишлените палати/камари в България.

Проект IMMIJOBS се финансира от Фонда за убежище, миграция и интеграция (AMIF) на ЕС и цели да подобри интеграцията на пазара на труда и заетостта на граждани на трети страни, както и да развие капацитета на посреднически организации, работещи в тази сфера. Проектът се изпълнява от 7 партньорски организации от 4 страни – България, Гърция, Италия и Швеция.

 


08.12.2021 г.

Още новини:

Видео:

Назад