Назад

Работодателски и синдикални организации искат незабавна компенсация в размер на 75% от разликата между прогнозната и реалната цена на електроенергиятаАИКБ, БСК, БТПП, ССИ, КНСБ и КТ „Подкрепа“ искат незабавна компенсация в размер на 75% от разликата между прогнозната цена на КЕВР и реалната цена за електроенергия за небитови потребители на свободния пазар, с която държавата разполага. Прогнозираната цена от регулатора е 119 лева за мегаватчас, а в последната седмица цената за небитови потребители на свободния пазар е около 400 лева. Подкрепа трябва да бъде осигурена за всеки небитов потребител за времето от август 2021 г. до месеца, когато цената се нормализира, като по този начин цената на електроенергията за индустрията да се доближи до тази на регулирания пазар.

Това стана ясно на проведена днес (18.10.2021 г.) пресконференция, на която шестте организации обявиха исканията си и причините за насрочения на 19 октомври национален протест срещу драстичното увеличение на цената на тока.

Надвзетите средства   са на общата им стойност е над 2 милиарда лева, а АИКБ, БСК, БТПП, ССИ, КНСБ и КТ „Подкрепа“ обявиха, че това е изсмукване на живителните сили на икономиката.

Според изчисленията на шестте организации, над 600 000 небитови абонати са подложени на ценови шок. Това са малки, средни и големи предприятия, болници, училища, детски ясли и градини, ВиК дружества, театри, музеи, държавни и общински ведомства. Сегашните равнища на цените на електроенергията, които са три пъти по-високи от прогнозните на КЕВР и четири пъти по-високи от миналогодишните, са непосилни за повечето от тях. Това води до неплатежоспособност на предприятията, застрашава ръста на заплатите и тяхното редовно плащане, както и самите работни места.

Национално представителните организации на работодателите и работниците искат компенсациите да са адекватни и справедливи за всички. Техните представители дадоха пример, че за месец октомври трябва да са от порядъка на 200 лева на мегаватчас, а не символичните 50 лева, както предлага Министерският съвет.

Липсата на адекватни и навременни мерки е причина за организирането на общонационален протест срещу драстичното увеличение на цената на тока. АИКБ, БСК, БТПП, ССИ, КНСБ и КТ „Подкрепа“ обявиха, че са изпратили и официално искане за мерки за ограничаване на щетите за българската икономика от скока на цените на тока и другите енергоносители.

 

 


19.10.2021 г.

Още новини:

Видео:

Назад