Назад

БТПП участва във форум под надслов „Reviving Europe“Представители на Българската търговско-промишлена палата участваха активно в поредица от онлайн събития, организирани от Асоциацията на Европейските търговски палати /ЕВРОПАЛАТИ/ под надслов „Reviving Europe“. Форумът включи 7 тематични сесии, относно бъдещето на ЕС, предизвикателствата и приоритетите на Европа с участието на представители на бизнеса и европейските институции.

Сред разискваните теми бяха: умения на бъдещето, устойчиво управление, единен пазар, изкуствен интелект, търговия, политика на добросъседство, бъдещето на Европа и разширяването й, заетост, конкурентоспособност и др.

Специално присъствие на представители на ръководството на БТПП – председателя Цветан Симеонов и Георги Стоев, член на УС имаше в сесията за Конкурентността на Европа в рамките на възстановяващата се световна икономика.

Председателят на Европалати Кристоф Лайтл откри сесията като сподели, че трудностите в световен аспект са обърнали отделните държави една срещу друга, а Асоциацията настоява бизнесът да работи заедно, да споделя права и задължения, да е отговорен и да гледа в перспектива. Той даде пример със скорошната годишнина от споразумението с Меркосур, което към момента е блокирано по политически причини, а бизнесът има нужда от активното му прилагане.

Участниците в дискусията: Анна-Мишел Асимакопулу, зам.председател на Комитета за международна търговия в Европейския Парламент, Джон Дентън, ген.секретар в Международната търговска камара, Дени Редоне, зам.ген.директор на Генерална дирекция Търговия към Европейската комисия и Ян Талбот, изпълнителен директор на Ирландските търговски палати коментираха способността на Европа да капитализира възможностите, предоставяни от международната търговия. Те се обединиха около мнението, че това ще зависи от поддържането на силна търговска политика на ЕС, която е насочена към европейската икономическа конкурентоспособност от години, а сега трябва да отговаря на все по-бързо променящите се условия.

Те също така обсъдиха рекордния брой търговски споразумения на ЕС и как европейската търговска стратегия ще посрещне нуждите на МСП да установят отново контакти с международни партньори след Ковид и да оптимизират икономическия си потенциал на национално ниво.

Изводът от сесията бе, че глобалната търговия е доказан силен инструмент за икономическо възстановяване и ще продължи да играе критична роля в икономическата среда след Ковид 19, която зависи значително от дигитализацията и устойчивостта.

 

 


15.10.2021 г.

Още новини:

Видео:

Назад