Назад

Данните управляват света 

Увеличеният внос на стоки във втората по големина икономика в света изправя местните власти пред предизвикателството за ефективното митническо оформяне и контрола на вносните стоки.

В търсене на адекватно решение за повишаване на ефективността при увеличения обмен на данни, Главната администрация на митниците на Народна република Китай започва стратегическо сътрудничество с GS1 Китай и избира Глобалната мрежа за синхронизация на данни (GDSN) като водещ механизъм за справяне с предизвикателството. От 1 август 2019 г. в Китай действа система за митническо деклариране на стоките на „едно гише“, в която GTIN (Глобален номер на търговската единица) е ключов атрибут при регистриране и освобождаване на стоките.

Китайската митническа система „едно гише“ изпращя запитвания към Китайска база данни (GS1 China Data Pool), която агрегира данни за продукти, вкл. техния GTIN от Глобалната мрежа за синхронизация на данни. При попълване на митническата декларация за внос на стока в митническата система „едно гише“, чрез въвеждането само на GTIN-а данните за продуктите се изтеглят и попълват в декларацията напълно автоматично (за секунди), и така отпада тромавото и досадно въвеждане на ръка, както и се подобрява точността и автентичността на данните. Избраният подход създава удобство, защитава търговските марки на чуждестранните доставчици, увеличава продажбите на китайския пазар и укрепва доверието на потребителите във вносните стоки. За гладкото протичане на този процес е необходимо чуждестранните доставчици да са въвели предварително данни за своите продукти, в който и да е Data Pool (Source), част от Глобалната мрежа за синхронизация на данни.

 

В края на август 2020 г., година след стартирането на системата, в китайската платформа „едно гише“ са отчетени повече от 46 хил. GTIN на продукти, от 85 страни и региони.

За българските фирми, които изнасят за Китай от февруари 2021 г. Сдружение GS1 Bulgaria предлага достъп до една от най-големите GDSN бази данни (Data Pool), в качеството си на неин търговски представител. Адаптираното решение на data pool за България е с името EComGrid и е базирано на технологията на atrify, която е един от утвърдените в цял свят софтуерните разработчици, предлагащи услугата GDSN.

МОЛЯ, свържете се с GS1 Bulgaria, за да получите необходимата експертиза, за изпълнение на изискванията за данните във връзка с Вашия бизнес в Китай.

Повече за инициативата на Китайските митници във връзка с GDSN може да научите на http://static.gds.org.cn/b2b/Content/Index/GDSN_call_to_action.html

Данни за контакт с експерти на GS1 България:

В. Кърчев – Velin.Karchev@gs1bg.org , тел.: 02/8117 439

Й. Топалска – Yordana.Topalska@gs1bg.org , тел.: 02/8117 611


15.10.2021 г.

Още новини:

Видео:

Назад