Назад

Предстои европейска конференция с акцент върху развитието на цифровата трансформация и дигиталните умения

БТПП, като партньор по проект CVETNETотправя покана към фирмите да участват в  международно онлайн събитие по проект CVETNET на 21 октомври 2021г. (четвъртък), през платформата Zoom с начален час 10:30.  Участието е безплатно като се изисква предварителна регистрация тук. Работният език е английски, а повече информация за дневния ред може да намерите на този линк.

Конференцията ще акцентира върху важни теми като  Индустрия 4.0, Образование 4.0, нови подходи за „учене през целия живот“, “интернет на нещата”, предаване на знания между поколенията, придобиване на дигитални умения, и др. В хода на презентациите ще бъде разгледана т.н. смесена форма на обучение /blended training/, която позволява по-гъвкав и персонализиран подход за всички учащи се. В края на конференцията ще се отдели внимание на нивото на дигитализация в България – текущо състояние, степен на въвеждане на цифрови технологии и влиянието на пандемията върху дигитализиране на обществото ни.

В конференцията ще вземат участие всички партньори по проекта от Австрия, България, Испания и Чехия, както и представители на различни организации за професионално обучение и образование, МСП и специалисти по кариерно развитие. От българска страна ще участват БТПП, ТПП Добрич и Германо-Българската индустриално-търговска камара (ГБИТК).

По време на изпълнение на проекта БТПП проучи и представи добри практики от България за трансфер на дигитални знания между поколенията; проучи нуждите на МСП от обучение по дигитални умения; участва в разработването на „Наръчник за дигитални компетентности“; проведе информационни събития и представи препоръки на МСП за повишаване на квалификацията и преквалификацията на служителите.

Повече информация за проекта може да намерите на официалната страница на БТПП, в частта „Проекти на БТПП“ или на следния линк https://www.bcci.bg/bulgarian/projectsBCCI_new.html

За допълнителна информация: Дирекция "Европейска интеграция и проекти", тел.: 02/8117556; ел. поща: projects2@bcci.bg

----------------

Международната конференция, която се провежда по проект CVETNET, е финансирана по програма Еразъм+ и е насочена към повишаване на квалификацията на служителите на МСП с цел по-бързо и ефективно адаптиране към цифровата и дигитална трансформация.

 


14.10.2021 г.

Още новини:

Видео:

Назад