Назад

Нередности при формирането на цената на природния газ

Резкият скок на цените на природния газ се дължи на множество проблеми, част от които са и вследствие на действия или бездействия на компетентни държавни институции и на обществения доставчик.

От Българска газова асоциация, член на БТПП, са сезирали президента на Република България и министър-председателя с редица обезпокоителни факти, които пряко влияят върху сегашния ценови шок.

Няма обяснение на мотивите на „Булгаргаз“ ЕАД и на БЕХ ЕАД да приемат формула за определянето на цената на природния газ по дългосрочния договор с „Газпром“, която реално доближава цената до тази на свободния пазар.

Няма обяснение за ограничените количества азерски газ, чиято цена е 3 пъти по-ниска от тази на руския, които „Булгаргаз“ ЕАД купува, при положение че общественият доставчик може да миксира цената на газа от двата източника по начин, който може да доведе до намаление с 40% на одобрената от КЕВР цена за месец октомври.

Няма обяснение как и по какви критерии се разходват акумулираните във Фонд „Сигурност на електроенергийната система“ средства, плащани от потребителите като „компонента задължение към обществото“.

Очакваме сезираните държавни органи своевременно да реагират на поставените въпроси като предприемат съответните действия за търсене на дисциплинарна, административна или наказателна отговорност, и за намаляване на цената на природния газ чрез коригиране на действията на държавните енергийни дружества.

Предложението на Българска газова асоциация ТУК

 


15.10.2021 г.

Още новини:

Видео:

Назад