Назад

В БТПП започна нов курс за бъдещи арбитри

За петнадесета поредна година Българската търговско-промишлена палата организира курс за обучение на млади юристи по въпросите на арбитража. Курса започна на 23.09.2021 г. и ще продължи   до 08.12.2021 г.

Обучението цели популяризиране и утвърждаване на арбитражното производство като метод за разрешаване на спорове, който се налага със своите предимства в динамичната сфера на търговските отношения.

Нивото на участие в обучението, както всяка година и сега, привлича аудитория сред представители на различните професии в системата на правораздаването, адвокати, юрисконсулти, а така също и студенти от юридическите факултети в страната, като хибридното провеждане на мероприятието, съобразено с разпорежданията на здравните власти, присъствено и онлайн, позволи участие на голям брой участници включително и извън София.

В курса се обръща внимание и на алтернативните методи за разрешаване на правни спорове, каквито са медиацията, помирителното производство и посредничеството.

Настоящия курс е гъвкав отговор на възникващите потребности от обучение.

 В него се предлага цялостна визия за по-нататъшно подобряване на нивото на знания на специалистите в областта на арбитражното производство, чрез преодоляване на новите предизвикателства и поставяне на нови цели при разрешаване на търговски спорове.

Бизнеса в България и юридическата общност са изправени пред редица новости на средата в която работят, които новости трябва да бъдат усвоени чрез обучения, в това число, алтернативните методи за разрешаване на спорове и тяхната цифровизация и преминаването им в онлайн среда.

Председателят на БТПП г-н Цветан Симеонов откри курса, като в приветствието си към участниците изтъкна, че арбитражния способ за разрешаване на спорове, непрекъснато се усъвършенства. Новост в работата на АС при БТПП е възможността делата да бъдат разглеждани в  регионалните палати в България, при спазване на няколко условия, сред които изявеното от страните желание при сключване на арбитражната клауза, делото им да се разглежда в конкретен регион, което ще облекчи търговските дружества, в случай на нужда от разрешаване на спор помежду им.

В изказването си г-н Симеонов обърна внимание, че в АС особено отношение се обръща на електронното правосъдие, което се прилага в различни форми: електронна комуникация с Арбитражния съд при БТПП, онлайн портал „електронна система за достъп до делата“, електронна база данни за комуникация

На страните в процеса е дадена възможност да следят развитието на процесуалните действия,  да са своевременно уведомени за постъпилите книжа, както и да участват онлайн в откритите арбитражни заседания.

Всичко това поставя АС при БТПП на едно от първите места в света, по дигитализация, пред други институционални арбитражи.

В своето приветствие г-н Симеонов посочи нуждата от отговорност и професионализъм на арбитрите и страните, в процеса на разглеждане и решаване на арбитражните дела, като отправи и препоръка към адвокатите, да съветват своите клиенти да водят дела, които са обезпечени с доказателства и съобразени с правото.

Като привлечени лектори на курса участват, както Председателят на АС при БТПП г-н Благовест Пунев и Зам. Председателите г-жа Ружа Иванова, г-н Александър Кацарски и проф. Ангел Калайджиев, така и почетния Председател проф. Силви Чернев и доц. Венцислава Желязкова, които са юристи с дългогодишен опит в арбитражното производство и авторитетни университетски преподаватели в юридическите факултети в страната.


24.09.2021 г.

Още новини:

Видео:

Назад