Назад

БТПП и партньорството й по проект в сферата на когнитивната роботика беше представен на международен фестивал

Изпълняваният с участието на БТПП проект VOJEXT (Value Of Joint EXperimentation in digital Technologies for manufacturing and construction) беше представен на ежегодния фестивал за технология и изкуства Ars Electronica в гр. Линц, Австрия. Тазгодишното издание на фестивала се проведе в хибриден формат и премина под надслов „Нова цифрова сделка – модернизиране на бъдещето ни“.

Проект VOJEXT беше представен чрез онлайн събитието „Роботите също са хора“ (Robots are people, too), което се проведе на 9 септември. По време на него бяха направени демонстрации на различни технологични разработки в сферата на роботиката и изкуствения интелект и тяхното приложение в изкуствата. Повече за събитието и фестивала можете да намерите тук.

VOJEXT се стреми да засили връзките между технологичните компании и хората на изкуството, както и да насърчи по-широкото използване на индустриални роботи от артистичните среди. За целта проекта работи в тясно сътрудничество с Програмата за наука, технология и изкуства S+T+ARTS на Европейската комисия.

В рамките на проекта ще бъде проведена отворена покана за набиране на проектни предложения по линия на Програма S+T+ARTS. Общият бюджет е 60 000 евро, като ще бъдат финансирани два проекта за иновативни приложения на разработения колаборативен робот (кобот) в сферата на изкуствата.

Също в рамките на проекта е предвидена отворена покана за МСП с общ бюджет от 620 000 евро за финансиране на иновативни проекти, които надграждат съществуващите приложения на разработената роботизирана ръка (кобот) или предлагат нови решения за използването й. Поканата ще бъде обявена през 2022 г.

Като координатор на информационните и комуникационните дейности на проекта, БТПП ще продължи да предоставя информация за всички предстоящи събития и инициативи, както и възможности за финансиране на иновативни проекти в сферата на роботиката.

За допълнителни въпроси: БТПП, Дирекция „Европейска интеграция и европейски проекти“, тел.: 02 8117 556/553,  ел. поща: projects2@bcci.bg , projects3@bcci.bg

Проект VOJEXT (Value Of Joint EXperimentation in digital Technologies for manufacturing and construction) е с продължителност от 42 месеца и се изпълнява в рамките на програма „Хоризонт 2020”. Основната цел на проекта е  да насърчи МСП към по-бързо внедряване на иновативни технологични разработки в производствените процеси. За тази цел, партньорите по проекта ще разработят ново поколение от автономни и когнитивни (познавателни) роботи (т.нар. коботи), които се управляват и наблюдават от кибер-физична система, позволяваща ефективно планиране и контролиране на производствения процес.


09.09.2021 г.

Още новини:

Видео:

Назад