Назад

Проблеми при преминаването на граничните пунктове между България и РумънияПисмо до ГЕОРГИ ТОДОРОВ СЛУЖЕБЕН МИНИСТЪР НА ТРАНСПОРТА, ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА с КОПИЕ ДО СВЕТЛАН СТОЕВ СЛУЖЕБЕН МИНИСТЪР НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ

В качеството ни на Национално призната работодателска организация бяхме сезирани от свои членове и браншови организации за проблеми, свързани с преминаването на границата с Румъния. Силно сме обезпокоени от факта, че има сериозно забавяне на доставките между двете държави и транзитно преминаващите камиони със стоки. Бяхме информирани още, че престоят на транспортните камиони е повече от 24 часа на граничните пунктове, заради наложените мерки от страна на румънските власти, заради емигрантската вълна, трафика на хора и влизането на България в „Жълта зона“ на страни с висок епидемиологичен риск от Ковид – 19.

Подобно административно забавяне на доставките неминуемо ще доведе до отказ от поръчки в определени браншове, ще усложни допълнително финансовото положение на засегнатите български производители и бизнеси и ще навреди на репутацията и експортния потенциал на българския бизнес. Румънските фирми са традиционни партньори на българския бизнес, а износът за периода януари - май 2021г. е в размер на 2 420.6 милиона лева, а през 2020г. за същия период от време е бил в размер на 1 913.6 млн. лв. Това показва, че износът към Румъния се е увеличил с над 26,5%. Обръщаме внимание също така, че едни от най-засегнатите от забавянето браншове са свързани именно със сезонни доставки на стоки или суровини, чийто интервал на доставка, често пъти е в рамките на дни или седмица. След изтичането на времевия прозорец за доставка на подобни стоки става невъзможно и тяхното използване по предназначение.

С оглед на гореизложеното, бихме искали да бъдат предприети бързи мерки, чрез преговори със съответните Румънски власти, за осигуряването на зелени коридори на граничните пунктове за доставки между двете страни и отстраняването на всякакви излишни допълнителни административни тежести при преминаването на граничните пунктове от българска страна.

Като се надяваме на по-своевременно и задълбочено ангажиране и навременна реакция от страна на компетентните държавни институции и в очакване на решаване на казуса,

Оставам с уважение Цветан Симеонов - председател на УС на БТПП


07.09.2021 г.

Още новини:

Видео:

Назад