Назад

Позиция на БТПП по промени в Закона за митницитеБългарска търговско-промишлена палата (БТПП) принципно подкрепя предложението за изменение и допълнение на Закона за митниците, с който се създава възможност за автоматизиране при проверка на данните за издаване на EORI номер на лица, които са заявили получаването на такъв номер.

Палатата категорично се противопоставя и на въвеждането на разрешителни режими с подзаконови нормативни актове, без същите да са заложени в закона.  Въпреки това считаме, че така разписаните норми в закона ще създадат възможност за неправилно тълкуване на идеята, изложена в мотивите на законопроекта.

Издаването на регистрационен и идентификационен номер на икономическите оператори - ЕОРИ (EORI) номер на лица, определени по смисъла на Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 9 октомври 2013 година за създаване на Митнически кодекс на Съюза е част от политиката за създаване на единен пазар на Европейския съюз. 

ВИЖТЕ ПОДРОБНО В ПИСМОТО ДО КОМИСИЯ БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ НС


09.09.2021 г.

Още новини:

Видео:

Назад