Назад

Среща с Европейската инвестиционна банка в БТПП

Бе връчена официална покана за участие в SIMExpo 2021


Председателят на БТПП Цветан Симеонов проведе среща с ръководителя на представителството на ЕИБ в България Теодор Радонов. На срещата участва и заместник-председателят на Палатата Тодор Табаков, който запозна госта с някои от услугите на БТПП. По-детайлно бяха представени дейността на Арбитражния съд  и  на Съвета по инвестиции, който функционира към Палатата.

Бяха представени и събитията, които са заложени в Програмата на Палатата до края на годината. Гостът бе подробно запознат с предвидената за месец септември Международна конференция „Финансова подкрепа за МСП – SIMExpo 2021“, за която му бе връчена официална покана.

В рамките на проявата финансиращи институции, инвестиционни и гаранционни фондове и инвеститори ще представят своите продукти, програми и проекти, насочени към предприемачите и най-вече в полза на малките и средни предприятия. По време на събитието ще бъде осигурен и директен контакт с представители на фирмите в рамките на контактна борса с провеждане на двустранни срещи съобразно конкретните финансови възможности и текущи нужди на предприятията.

Председателят на БТПП насочи вниманието на госта към новото издание на БТПП „Bulgaria in Figures“, което представлява добър помощник на всеки инвеститор, събирайки основни макроикономически показатели на страната и оценките на редица водещи международни организации.

Теодор Радонов представи накратко дейността на Европейската инвестиционна банка и услугите, предлагани от Банката за бизнеса, като изрази готовност за провеждане на бъдещи съвместни инициативи.

Бяха обсъдени и договорени възможностите за разширяване на сътрудничеството между БТПП и ЕИБ с цел по-доброто запознаване на бизнес общността  у нас с предлаганите от  ЕИБ  възможности и проекти и за подобряване на бизнес средата в България.

 

 


29.07.2021 г.

Още новини:

Видео:

Назад