Назад

Приети са предложенията на БТПП за наемане на студентиБългарската търговско-промишлена палата информира бизнес общността,  медиите и всички други заинтересовани лица, че има положително развитие по темата за одобряването на списъка на работодатели, които имат право да сключват договори по реда на чл. 95а, ал. 1 от Закона за висшето образование. 

Българското правителство е одобрило предприятията, които ще могат да наемат студенти, чиито разходи за обучение ще бъдат поети от държавата. Направените от БТПП предложения за включване в този списък са приети.

В началото на месец юни Министерството на образованието и науката направи опит да предложи за одобряване списък, в който не бяха коректно отразени предложенията на всички национално представителни организации, но със съвместни усилия този казус беше решен по благоприятен начин за българските работодатели. 

 


28.07.2021 г.

Още новини:

Видео:

Назад