Назад

Новоназначеният български посланик в Будапеща на посещение в БТПП

Новоназначеният български посланик в Унгария Христо Полендаков посети Българската търговско-промишлена палата и разговаря с председателя Цветан Симеонов.

На срещата бяха обсъдени както приоритетите на неговата мисия, така и конкретни теми на двустранното икономическо взаимодействие. Посланик Полендаков сподели, че работата му ще бъде насочена основно в икономическата сфера.

Председателят на Палатата представи важни моменти  от сътрудничеството на БТПП с Търговско-промишлената палата на Унгария, като изрази задоволство от дейността на смесената Българо-унгарска палата. Бяха обсъдени предстоящи двустранни събития, свързани със 101-та годишнина от установяването на дипломатически отношения между двете страни и предстоящия форум на Инициативата Три морета, в която Унгария и България са активни участнички.

Бяха дискутирани конкретни стъпки в посока балансиране на двустранния стокообмен. Бе отбелязано, че български хранителни продукти се реализират добре на унгарския пазар, но следва да се работи за разнообразяване номенклатурата на българските стоки.

Унгарските инвестиции в банковия и финансов сектор, транспорта и други отрасли са още една възможност за задълбочаване на сътрудничеството. Акцент по време на срещата бе поставен и върху туризма като един от факторите за по-активно бизнес взаимодействие.

При интерес за намиране на партньори в Унгария българските фирми и организации биха могли да потърсят съдействието на БТПП, дирекция Международно сътрудничество и международни организации, е-мейл: interdpt@bcci.bg.

По информация от Министерството на икономиката през 2019 г. стокообменът възлиза на  1708.4 млрд. евро (+6.2%), от които 516.2 млн. евро износ (+7.9%) и 1992.5 млрд. евро внос (+3.6%). Салдото е отрицателно за България. За периода януари – септември 2020 г. обемът на търговията е 1191.2 млрд. евро (-4,4 %) спрямо същия период през 2019 г.


18.02.2021 г.

Още новини:

Видео:

Назад