Назад

Позиция на АОБР относно наложеното увеличаване на таксите на БФБАсоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) подготви позиция относно наложеното увеличаване на таксите на Българската фондова борса, считано от 01.01.2021 г., и предложеното въвеждане на нови такси от Централния депозитар.

АОБР изразява категорично несъгласие с възприетия от Съвета на директорите на БФБ подход за едностранно налагане на сериозна допълнителна административна и финансова тежест за всички емитенти на финансови инструменти в България в условията на разрастващата се икономическа криза, породена от COVID-19. Липсата на прозрачност, диалог и съгласуваност с участниците на капиталовия пазар, които са пряко засегнати от наложените промени, противоречи на широко прокламираната от Борсата дългосрочна стратегия за повишаване качеството на корпоративното управление като едно от важните условия за увеличаване на доверието на местните и чуждестранните инвеститори към българския капиталов пазар.

Позицията е изпратена до Министерство на финансите, Българската фондова борса и Централния депозитар и е достъпна  ТУК

 


15.02.2021 г.

Още новини:

Видео:

Назад