Назад

БТПП стартира нов проект за насърчаване на дигиталното предприемачество и управлението на кризи

Кризите, независимо дали са финансови, екологични, технологични или политически са движеща сила за трансформация на икономиката. Макар че не винаги могат да бъдат предвидени, изключително важно е предприемачите да са готови да се справят с всяка ситуация. Дигиталната трансформация на бизнеса е необходима повече от всякога, тъй като има потребност от предотвратяване и управление на ситуации, които могат да повлияят на пазарните условия и традиционните начини за правене на бизнес в глобален мащаб. Тези предизвикателства мотивираха експертите на БТПП да разработят проектно предложение, което да отговаря на актуалните потребности на бизнеса, помагайки му да бъде по- конкурентоспособен и устойчив. Проектът "Стратегически мениджмънт, гъвкавост и нови технологии за младежите" (SMART Youth) е един от 4-те избрани за финансиране измежду 119 проектни предложения, и в следващите години предприемачите ще могат да се възползват от редица възможности за подобряване и повишаване на своите компетенции и управленски капацитет. 

В рамките на проекта „SMART Youth”:

1/ ще се анализират актуалните нужди, възможности и ще се синтезира успешния опит в областта на предприемачеството по време на кризи, като COVID-19;

2/ университети ще представят своя опит и ще разработят образователни програми за изграждане на предприемачески умения и компетенции относно внедряването на нови онлайн методи за преподаване и учене. Учебната програма ще включва модули, фокусирани върху развитието на специфични умения, от които предприемачите се нуждаят, за да започнат бизнес, който е гъвкав и се адаптира бързо по време на кризи.

3/ ще бъде организирано краткосрочно съвместно обучение в Ирландия, на което ще присъстват лектори от участващите в проекта страни.

4/ Най-малко 80 младежи (между 18 - 29 години) от Турция, България, Румъния и Ирландия ще бъдат обучени да изграждат устойчив бизнес; ще се организират шест дневни събития, т.нар. virtual boot capms, където ще бъде представената новата учебна програма, а успешни компании ще представят най-добрите практики си по отношение на иновативни бизнес модели и нови дигитални решения;

5/ ще бъде създадено интелигентно виртуално пространство с набор от инструменти за развитие на бизнеса, където младите предприемачи ще имат достъп до различни видове материали, които ще им помогнат да започнат и развиват устойчив бизнес. В него те ще намерят още нови решения и технологии, ще могат да оценят своите дигитални компетенции и ще се вдъхновяват от успешни истории и добри практики.

Проектът се реализира в партньорство с търговски палати и университети от България, Ирландия, Румъния и Турция. Проектът „SMART Youth” се изпълнява в рамките на програма Erasmus+, съгласно договор No. 2020-2-TR01-KA205-095914.

За повече информация:

Европейски иновационен и информационен център,

тел: 02 81 17 515/505/525,

Имейл: een@bcci.bg

 


25.01.2021 г.

Още новини:

Видео:

Назад