Назад

Посланикът на Кралство Белгия в София на посещение в БТПППосланикът на Белгия Н.Пр. Фредерик Мьорис разговаря с председателя на БТПП Цветан Симеонов.

По време на срещата Посланик Мьорис сподели идеите си за развитие на икономическото сътрудничество между двете страни по време на своя мандат в София.

Председателят на Палатата Цветан Симеонов, като изрази задоволството си от досегашното ползотворно сътрудничество с Посолството на Белгия в София, представи системата от регионални палати, функционирането на Търговския регистър и Арбитражния съд към БТПП, както и дейността на Сдружение GS1 България.

Дискутирани бяха различните мерки за подобрение на бизнес средата в страните от Европейския съюз по време на пандемията и начините на взаимодействие от страна на Посолството на Белгия в София и БТПП в подкрепа на бизнеса от двете страни.

По данни на Министерство на икономиката през 2019 г. износът за Белгия възлиза на 850.2 млн. евро, -13.4 спад, в сравнение с 2018 г., 2.8% дял и 7-мо място в българския износ), а вносът от Белгия е 642.0 млн. евро (0.6% ръст спрямо 2018г., 1.9% дял от общия внос, 16-то място във вноса). Салдото е положително и възлиза на 208.2 млн. евро. Стокообменът е 1492.3 млн. евро и бележи спад със 7.9% спрямо 2018 г.

 


22.01.2021 г.

Още новини:

Видео:

Назад