Назад

Онлайн дискусионен уъркшоп по проект DiVET

На 28 април се състоя първият онлайн дискусионен уъркшоп за участниците в пилотното обучение за нова професия „Специалист по онлайн експортни дейности”, което се провежда в рамките на проект DiVET.

Уъркшопът предостави възможност на обучаващите се да обсъдят с преподавателя казуси, възникнали по време на текущото дистанционно самообучение по модулите за обща икономическа подготовка. Сред темите, обсъдени по време на онлайн дискусията, бяха маркетингова характеристика на продукта, основни принципи и процеси на експорта, законодателство, бизнес комуникация, транспортен пазар, управление на времето.

Водещ на дискусията беше ас. д-р Емилия Дунева, преподавател в катедра „Управление“ на УНСС. Видеозапис от дискусията може да бъде намерен ТУК

Поради големия интерес от страна на участниците в обучението, БТПП планира провеждането на още няколко подобни дискусионни уъркшопа. Предстои да се уточнят датите на следващите дискусии, като форматът на провеждане ще бъде съобразен с развитието на епидемичната обстановка в страната.

Пилотното обучение по проект DiVET цели да подготви специалисти по онлайн експортни дейности и включва комбинация от присъствено и дистанционно обучение, както и тримесечен стаж в експортно-ориентирани фирми. Квалификационният курс покрива 15 теми, които са разделени на модули по обща икономическа подготовка и специализирани модули. Успешно завършилите обучението ще получат сертификати за придобити умения, съответстващи на ниво 4 от Европейската квалификационна рамка.

Проект DiVET (Joint Qualification for Export Specialists via Internet and Social Media) се изпълнява в рамките на Програма „Еразъм+“, с участието на шест партньорски организации от три страни – България, Гърция и Турция. Основната цел на проекта е да развие уменията на младежи за осъществяване на експортни дейности чрез интернет и социалните медии, което ще доведе до повишаване на заетостта им, както и ще предостави на предприятията обучени професионалисти, които притежават необходимите умения за покриване на своите потребности. Повече информация за проекта може да бъде намерена на официалния му уебсайт (http://divet.eu/) или на страницата на БТПП (https://www.bcci.bg/bulgarian/projects/DiVet/pilot.html).


30.04.2020 г.

Още новини:

Видео:

Назад