Назад

В Арбитражния съд при БТПП е преустановено разглеждането на арбитражни дела до отмяна на извънредното положение 
По заповед на Председателя на Арбитражен съд при БТПП, до отмяната на извънредното положение на територията на Република България, се преустановява разглеждането на дела и спират да текат процесуалните срокове по висящите арбитражни дела.
 
Клиентите на АС при БТПП да извършват отдалечени справки чрез on - line системата на съда и на телефони:  02/81 17 546,  561,  558,  559;
 
Документи по делата да бъдат изпращани чрез пощенски и куриерски услуги, както и на електронния адрес на съда: acourt@bcci.bg
,
 
Съгласно заповедта на място в БТПП, ще се приемат само искови молби.
 
Преустановява се връчването на призовки и изпращането на съобщения и съдебни книжа по всички дела, освен при разпореждане в обратен смисъл на Председателя на АС при БТПП / Зам. председател на АС, респ. Председател на РО.
 

13.04.2020 г.

Още новини:

Видео:

Назад