Назад

БТПП настоява за преразглеждане на текстовете, приети с § 12а. от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение

Това е в интерес и на обществото, и на бизнеса


БТПП подкрепя упражненото от Президента на Република България право за връщането за ново разглеждане на разпоредбите на §12а. от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение. Взетите прибързани решения и конкретно текста "всички стопански субекти са длъжни да предоставят на населението предлаганите от тях стоки и услуги на цени, равни на средноаритметичните цени на предлаганите от тях стоки и услуги през последните три месеца" преди въвеждането на извънредно положение и предвидените санкции за нарушение на разпоредбата са отстъпление от принципите на пазарната икономика, поставят на изпитание икономическите субекти и водят до изкривяване на пазара с дефицитни стоки.

Палатата счита, че борбата със спекулата е чрез директни доставки от производителите, чрез преки контакти с потребителите. Съществена е ролята на контролните органи, които да следят за нелоялно търговско поведение.

Изключително важно е да се помисли за подсилване на граничните контролно-пропускателни пунктове и за облекчаване на товарния трафик, за което включването на армията ще бъде навременна мярка. Недопустимо е, при положение, че ГКПП са освободени от преминаване на лични превозни средства и очевидно има освободен капацитет, да има километрични опашки от ТИР-ове.

Паралелно с това на правителствено ниво е наложително да се предприемат стъпки за ускоряване преминаването на границите с други държави от наши транспортни средства, осъществяващи експорт на българска продукция, за намаляване на негативните ефекти от извънредната ситуация. С това ще си осигурим силна позиция по отношение на другите държави, които също създават пречки и забавяния на границите.

В тази връзка Асоциацията на европейските търговски палати - ЕВРОПАЛАТИ, се обърна в писмо до председателя на Европейската комисия /20.03.2020/ като посочва, че интегритетът на Единния пазар за стоки и услуги е от ключово значение за запазване правилното функциониране на независимите вериги на доставки. Но търговските палати от европейските страни са обезпокоени относно проблемите, които възникват на границите между страните – членки на Общността. Европейската комисия представи ясни насоки миналата седмица, но фирмите информират за временни извънредни мерки, които пречат на икономическите дейности. Конкретни примери и предложения за избягването им са посочени в писмото.

 


23.03.2020 г.

Още новини:

Видео:

Назад