Назад

Фокус върху българо-сръбските отношения 

Председателят на БТПП Цветан Симеонов се срещна с представители на свободна зона Пирот и с посланика на Република Сърбия доц.д-р Желко Йович.

В рамките на разговора Симеонов обсъди с д-р Драган Костич, председател на Стопанската палата на Пирот и изпълнителен директор на Свободна зона Пирот, както и с Драган Чирич, член на борда на Свободната зона, двустранното икономическо сътрудничество между държавите ни и отношенията на ниво ЕС. Според Симеонов би трябвало да се използват преимуществата от членството на България в Европейския съюз и отличните връзки на Сърбия с трети държави. Добрите съседски отношения стоят и в основата на инициативите, подкрепени от търговско-промишлените палати в рамките на Асоциацията на балканските търговски палати – АВС, създадена през 1994г.

Д-р Костич, който е и член на борда на Световната организация на свободните зони /www.worldfzo.org/ представи работата на Свободна зона Пирот, в която към момента оперират 28 производствени компании и около 100 търговски фирми. Те формират около 1 млрд. щ.д. оборот годишно и изнасят стоки и услуги за 500 млн.щ.д.

В рамките на срещата бе договорено работно посещение на председателя на Палатата, заедно с представители на регионални ТПП, браншови организации и представители на бизнеса от България в Свободна зона Пирот през март 2020 г.

Условията за бизнес в свободната зона ще бъдат подробно представени в БТПП на 2 април тази година.

Заинтересованите за участие в двете събития могат да се свържат с дирекция Международно сътрудничество и международни организации на БТПП на тел. 02 8117 489 или на e-mail: intrdpt@bcci.bg.

Посланик Йович подчерта, че двете съседни страни имат сходни проблеми и трябва заедно да търсят възможни решения. Бяха дискутирани възможностите за внос на квалифицирана работна ръка в отговор на нуждите на фирмите от работници и служители. Обсъден бе и въпросът, актуален вече няколко десетилетия – за липсата на непрекъсната магистрална връзка между столиците София и Белгарад и за  необходимостта от съвместни проверки на граничните пунктове с цел съкращаване на времето за обработване на документи на границата и избягване на забавяния.

 


03.02.2020 г.
Назад